Opera Beny

Opera Beny

 

Narozena 2. 5. 2005, otec: 876 Langaas Trinket, matka: 1-952 Orgie, v naší stáji od 22. 1. 2010.

Klisna plemene welsh part-bred, barva - smíšený bělouš, KVH 146 cm.

Opera v naší stáji zastupuje koně sportovního typu. Je obdélníkového rámce, s jemnou a ušlechtilou hlavou, bystrým okem, má přiměřeně dlouhý, středně nasazený krk, kohoutek nevýrazný, hřbet a bedra pevná, s dobře vázanou horní linii, záď mírně skloněnou, hrudník hluboký, lopatku přiměřeně šikmou a dlouhou, fundament suchý, postoj pravidelný, kopyta pevná a tvrdá, chody lehké, pravidelné a prostorné.

Opera je v naší stáji  pro svůj vzhled velmi atraktivní. Je to charakterní, bystrá klisna ochotná spolupracovat, která je díky svému živému temperamentu vhodná pro aktivaci pacientů. Vyžaduje od nich pozornost a díky své komunikativnosti a vnímavosti jim dává okamžitou odpověď na jejich chování. Na pokyny umí být velmi citlivá, dobře vycítí, které pacienty je třeba podpořit a vyhovět jim a které je potřeba „potrápit“ a vyžadovat od nich důslednost a vytrvalost. Je zařazena do terapií s dětmi (předškolní, školní i ambulantní) pro práci ze země i pro ježdění. Opakovaně úspěšně absolvovala Specializační zkoušku pro koně a pony v hiporehabilitaci a získala licenci ČHS pro obory Psychoterapie pomocí koní, Aktivity s využitím koní a Hipoterapie.

 Přestože Opera většinou nevyhledává blízký kontakt s ostatními koňmi, není samotářská. Ostatním koním ve stádě dá velmi jasně najevo, co si myslí o jejich chování. Na případné konflikty mezi členy má vždy svůj názor, který bez problémů vyjádří.