Stora Enso, Ždírec nad Doubravou
Bosch Diesel, s.r.o. Spacecom
Amylon Hartmann Rico
ČEZ DVOŘÁK stavby pozemních komunikací
Televize HBin Okrasné rostliny Křesťan
Tiskárny Havlíčkův Brod Puškařství Lubomír Hepner
Petr Musil, Choceň Kooperativa
Crespo, s.r.o. - reklamní společnost Pivovar Rebel Havlíčkův Brod
MUDr. Eva Cyrusová, Havlíčkův Brod Město Havlíčkův Brod
Centrum přípravy koní pro hipoterapii CHRPA Boutique Jana
Mgr. radim Horsinka, Ostrava Egis
Česká pojišťovna ČSOB
Pfizer Lundbeck
Angelini Vipharm Slovakia
Sandoz Sanofi

Středisko hiporehabilitace Pirueta

Hiporehabilitace

 

Vítáme vás na stránkách Střediska hiporehabilitace PIRUETA v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod.

Středisko hiporehabilitace PIRUETA bylo založeno v roce 2001, je součástí příspěvkové organizace Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod, která financuje náklady spojené s jeho provozem a rozvojem a je Střediskem praktické výuky České hiporehabilitační společnosti, jejíž je členem.

Od roku 1998 existuje při Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod Nadační fond pro hiporehabilitaci, který jako nestátní nezisková organizace získává finanční a materiální prostředky díky sponzorům, dotacím a grantům a poskytuje nadační příspěvky na podporu Střediska hiporehabilitace PIRUETA.

Od roku 2004 existuje při Středisku hiporehabilitace PIRUETA také Jezdecký klub PIRUETA, který je jako občanské sdružení registrován na Ministerstvu vnitra ČR a je členem České jezdecké federace, ČSTV a Českého svazu chovatelů koní.

Rehabilitace obecně je proces, který primárně umožňuje obnovení ztracené funkce, minimalizuje přímé i nepřímé důsledky postižení, umožňuje handicapovanému jedinci lépe se vyrovnat se svým handicapem a tím zlepšuje kvalitu jeho života. O rehabilitaci hovoříme u dospělých pacientů. U dětských pacientů se jedná o proces habilitace, který aktivizuje jejich psychomotorický vývoj.

Hiporehabilitace je zastřešující a nadřazený název pro všechny aktivity a terapie v oblastech, kde se setkává kůň a člověk se zdravotní poruchou či onemocněním, se sociálním znevýhodněním nebo se specifickými potřebami. Hiporehabilitace působí komplexně a k dosahování rehabilitačních cílů využívá specifických vlastností koně.

S prvními snahami o provádění hiporehabilitace v Čechách se setkáváme na přelomu 80. a 90. let 20. století. V r. 1991 vzniká Česká hiporehabilitační společnost (ČHS), která je členem The Federation of Riding for the Disabled International (FRDI) založené v r.1985.

ČHS sdružuje odborníky hiporehabilitace, vypracovává systém vzdělávání a standardy jednotlivých oborů hiporehabilitace, provádí specializované zkoušky koní, uděluje status střediskům praktické výuky hiporehabilitace, pořádá odborné konference, podporuje výzkum a prosazuje uznání oborů hiporehabilitace na poli zdravotnictví a v oblasti sociálních služeb, pedagogiky a sportu.