Pokračujte na stránky Střediska hiporehabilitace Pirueta

Středisko hiporehabilitace Pirueta Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

Nabídka odborných stáží

Hiporehabilitace v psychiatrii a v psychoterapii
Příprava koní pro hiporehabilitaci
Aktivity s využitím koní

staze staze staze

Lektorky: Ing.Martina Mrštinová, DiS., Bc.Karolína Perlová, DiS., Ing.Magda Škardová-Soukeníková
Garantka: MUDr. Andrea Mašková

Cílové skupiny: hospitalizovaní klienti s duševní poruchou či onemocněním (dospělí, děti, senioři), ambulantní klienti (děti s kombinovanými vadami a jejich rodiny)

Cena: týdenní odborná stáž (Po-Pá) 1.600,- Kč
jednodenní odborná stáž (všední dny) 550,- Kč
Kontakt: tel.: 569 478 318, 605 788 109
http://www.hipoterapie.crespo.cz/
amaskova@plhb.cz

Pokračujte na stránky Střediska hiporehabilitace Pirueta