Stora Enso, Ždírec nad Doubravou
Bosch Diesel, s.r.o. Spacecom
Amylon Hartmann Rico
ČEZ DVOŘÁK stavby pozemních komunikací
Televize HBin Okrasné rostliny Křesťan
Tiskárny Havlíčkův Brod Puškařství Lubomír Hepner
Petr Musil, Choceň Kooperativa
Crespo, s.r.o. - reklamní společnost Pivovar Rebel Havlíčkův Brod
MUDr. Eva Cyrusová, Havlíčkův Brod Město Havlíčkův Brod
Centrum přípravy koní pro hipoterapii CHRPA Boutique Jana
Mgr. radim Horsinka, Ostrava Egis
Česká pojišťovna ČSOB
Pfizer Lundbeck
Angelini Vipharm Slovakia
Sandoz Sanofi

Hiporehabilitační tým

MUDr. Andrea Mašková

MUDr. Andrea Mašková

Vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, získala specializovanou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru psychiatrie a v oboru gerontopsychiatrie, je absolventkou akreditovaného psychoterapeutického výcviku se supervizí na Institutu rodinné terapie v Praze, získala funkční specializaci v oboru systematická psychoterapie, je absolventkou programu Léčebné pedagogické a psychologické ježdění na koni v rámci celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě MU Brno.

Pracuje v Psychiatrické nemocnici H. Brod od r. 1995 jako lékařka-psychiatrička, je odborným garantem týmu střediska hiporehabilitace PIRUETA, je zakladatelkou Nadačního fondu pro hiporehabilitaci v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod, ve kterém působí jako předsedkyně správní rady, je zakladatelkou a odbornou garantkou komplexní terapie pro seniory Paprsek. Působí jako hlavní organizátorka veřejných beneficí v areálu PN H. Brod.

Ke koním se dostala až na vysoké škole, působila v Jezdeckém klubu Kasejovice a na Farmě/Y Cunkov. Právě na Cunkově se začala zabývat myšlenkou hiporehabilitace a inspirací jí byl Vladimír Vopravil (řečený Zub), který prováděl hiporehabilitační aktivity s vozíčkáři a mentálně retardovanými lidmi. Od r.1996 se začala spolu se svými přítelkyněmi (PhDr. J. Převrátilová, J. Lukášová, MUDr. M. Doležalová) prakticky snažit o vybudování hiporehabilitace v PN H. Brod a toto mnohaleté snažení se završilo v r.2001 slavnostním otevřením střediska hiporehabilitace PIRUETA.

Má ráda vodu, koně, italskou kuchyni a když má možnost dělat, co ji baví a práce je zároveň koníčkem.

Nemá ráda nudu, polovičatost a knedlíky.

Motto: Kdo se bojí, nesmí do lesa.

Monika Kuchtová DiS

Monika Kuchtová

Vystudovala Gymnázium v Havlíčkově Brodě, je absolventkou Vyšší odborné školy zdravotnické v Havlíčkově Brodě v oboru Diplomovaná všeobecná sestra, získala pedagogickou způsobilost v oboru Vychovatelství v programu celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity Brno, je absolventkou programu celoživotního vzdělávání Léčebné pedagogické a psychologické ježdění na koni v rámci celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě MU Brno, je absolventkou kurzu podvojného účetnictví.

Pracuje v Psychiatrické nemocnici H. Brod od r. 2001 jako vedoucí zdravotnický pracovník hiporehabilitace týmu střediska hiporehabilitace PIRUETA.

Ke koním se dostala ve 20 letech, když se svým otcem začala chovat koně a holštýnský skot. Specializovala se na chov haflingů, kteří zůstali její životní láskou.

Má ráda lidi, děti, zvířata, procházky se svým psem, je náruživou čtenářkou životopisů.

Nemá ráda faleš, závist a hlavně když někomu někdo ubližuje.

Motto: Když chce člověk vidět, nestačí jen otevírat oči, ale otevřít je třeba i srdce.

Mgr. Miroslava Šeredová

Miroslava Hepnerová

Vystudovala Střední zemědělskou školu v Havlíčkově Brodě obor agropodnikání, je absolventkou magisterského studijního programu Specializace v pedagogice v oboru Sociální pedagogika na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Institutu mezioborových studií Brno, získala odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru zdravotně-sociální pracovník, je absolventkou akreditovaného kurzu Montessori pedagogika pro MŠ, je držitelkou cvičitelské licence ČJF a absolventkou kurzu ČHS Pracovník v oboru jezdectví hendikepovaných, je absolventkou kurzu Rekondiční a sportovní masáže.

Pracuje v Psychiatrické nemocnici H.Brod od r. 2001 jako zdravotnický pracovník hiporehabilitace a cvičitel koní pro hiporehabilitaci. V Jezdeckém klubu PIRUETA působí jako předsedkyně výkonného výboru.

Ke koním se dostala jako dítě v 11 letech, byla členkou Soukromé jezdecké stáje Rony, účastnila se závodů v parkuru a všestrannosti.

Má ráda velké koně, dobré jídlo a teplé počasí.

Nemá ráda závist.

Motto: Chybami se člověk učí.

Ing. Magdalena Škardová

Magdalena Škardová

Vystudovala Střední zemědělskou školu v Havlíčkově Brodě obor Chovatel koní, je absolventkou inženýrského studia v oboru Chovatelství na České zemědělské univerzitě v Praze, je držitelkou cvičitelské licence ČJF.

Pracuje v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod od r.2007 jako cvičitel koní pro hiporehabilitaci.

Ke koním jí přivedli rodiče již v batolecím věku, od 6 let začala jezdit v sedle, ve 12 letech získala základní jezdeckou licenci a stala se závodnicí. Začínala s parkurem, drezurou i všestranností, ale od 16 let se specializuje pouze na drezuru. Účastnila se Mistrovství ČR v drezuře a vždy se umísťovala na medailových pozicích. Účastnila se Mistrovství Evropy juniorů v drezuře (Rakousko-Achleiten, Německo-Iserholn). V současné době se nadále aktivně věnuje sportovní kariéře a připravě mladých jezdců a mladých koní.

Má ráda sladkosti, spánek, pohodu a svou francouzskou buldočku Cooki.

Nemá ráda špatné počasí, hloupost a závist.

Motto: Člověk se učí celý život.

Ing. Martina Mrštinová

Bc. Martina Mrštinová

Vystudovala Střední odbornou školu sociální v Náchodě obor Sociální pečovatelství, je absolventkou inženýrského studia obor Chov koní a agroturistika na Mendelově univerzitě v Brně, je absolventku programu celoživotního vzdělávání Léčebné pedagogické a psychologické ježdění na koni v rámci celoživotního vzdělávání na Pedagogické Fakultě MU Brno, je držitelkou základní jezdecké licence ČJF. Aktuálně je dálkovou studentkou Soukromé vyšší odborné školy sociální Jihlava obor Sociální práce a sociální pedagogika.

Pracuje v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod od r.2010 jako zdravotnický pracovník hiporehabilitace a cvičitel koní pro hiporehabilitaci

Ke koním se dostala v 6 letech, kdy do rodiny přibyl poník a později další dva koně, působila v Jezdeckém klubu Farma Dvůr Borčice se zaměřením na chov českého teplokrevníka.

Má ráda zvířata, stromy, čokoládu, procházky přírodou

Nemá ráda sobeckost, nejistotu, koprovou omáčku

Motto: Všechno zlé je k něčemu dobré.

Pomocníci pro hiporehabilitaci

Lída Jindrová

Lída Jindrová

Vystudovala Střední zemědělskou školu v Havlíčkově Brodě.

Pracuje v Psychiatrické nemocnici H. Brod od r.1999 jako sanitářka, od r.2002 působí jako pomocník pro hiporehabilitaci (výpomoc ve stáji a vypohybování koní v terénu o svátcích a dovolených).

Ke koním se dostala ve 12 letech, byla členkou Jezdeckého oddílu při SZŠ H. Brod, účastnila se závodů (především v crossu), pak se věnovala rodině a s ježděním měla pauzu téměř 20 let, do sedla se vrátila, až s naší hiporehabilitací a splnila si tak svůj životní sen být u koní. Je neocenitelnou oporou stáje a zkušenou jezdkyní.

Má ráda koně, psy a toulky přírodou (denně se svými psy nachodí několik kilometrů).

Nemá ráda zlobu a nenávist.

Motto: Važ si každého dne svého života! A to přeji taky všem živým tvorům.

Marie Hanusová

Marie Hanusová

Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Havlíčkově Brodě.

Pracuje v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod od r. 2009 jako zdravotní sestra, také od r. 2009 působí jako pomocník pro hiporehabilitaci a náš tým krom jiného obohacuje svoji bezprostředností, přímostí a smyslem pro humor.

Ke koním se dostala jako mladá holka a působila v Jezdeckém oddíle při SZŠ H. Brod. Díky našemu středisku hiporehabilitace se vrátila do sedla po mnoha letech ve zralém věku a splnila si jeden ze svých životních snů - být u koní.

Má ráda přírodu, zvířata, dobré lidi, motorky a pivo.

Nemá ráda faleš a násilí.

Motto: Nic nechtěj a na nic se netěš.