Stora Enso, Ždírec nad Doubravou
Bosch Diesel, s.r.o. Spacecom
Amylon Hartmann Rico
Auto Špinar DVOŘÁK stavby pozemních komunikací
Medopharm Okrasné rostliny Křesťan
Tiskárny Havlíčkův Brod Puškařství Lubomír Hepner
Petr Musil, Choceň Kooperativa
Crespo, s.r.o. - reklamní společnost Pivovar Rebel Havlíčkův Brod
MUDr. Eva Cyrusová, Havlíčkův Brod Město Havlíčkův Brod
Centrum přípravy koní pro hipoterapii CHRPA Boutique Jana
Mgr. radim Horsinka, Ostrava POS realitní kancelář Evropa
Pfizer Lundbeck
Angelini Vipharm Slovakia

Úvod

Hiporehabilitace

 

Vítáme vás na stránkách Střediska hiporehabilitace PIRUETA v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod.

Středisko hiporehabilitace PIRUETA bylo založeno v roce 2001 a je součástí příspěvkové organizace Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod. Je Registrovaným střediskem hiporehabilitace České hiporehabilitační společnosti (ČHS) a má splněny všechny požadavky na personální a kvalifikační obsazení týmu, licenci pro všechny hiporehabilitační koně se specializační zkouškou a podmínky pro potřebné zázemí dané standardy ČHS k poskytování těchto oblastí hiporehabilitace: Hipoterapie, Aktivity s využitím koní, Hiporehabilitace v psychiatrii (Psychoterapie pomocí koní) a Příprava koní pro hiporehabilitaci.

Od roku 1998 existuje při Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod Nadační fond pro hiporehabilitaci, který jako nestátní nezisková organizace získává finanční a materiální prostředky díky sponzorům, dotacím, grantům a reklamní spolupráci a poskytuje nadační příspěvky na podporu Střediska hiporehabilitace PIRUETA.

Od roku 2004 existuje při Středisku hiporehabilitace PIRUETA Jezdecký klub PIRUETA, který je veden jako zapsaný spolek a je členem České jezdecké federace.

Rehabilitace obecně je proces, který primárně umožňuje obnovení ztracené funkce, minimalizuje přímé i nepřímé důsledky postižení, umožňuje handicapovanému jedinci lépe se vyrovnat se svým handicapem a tím zlepšuje kvalitu jeho života. O rehabilitaci hovoříme u dospělých pacientů. U dětských pacientů se jedná o proces habilitace, který aktivizuje jejich psychomotorický vývoj.

Hiporehabilitace je zastřešující a nadřazený název pro všechny aktivity a terapie v oblastech, kde se setkává kůň a člověk se zdravotní poruchou či onemocněním, se sociálním znevýhodněním nebo se specifickými potřebami. Hiporehabilitace působí komplexně a k dosahování rehabilitačních cílů využívá specifických vlastností koně.

S prvními snahami o provádění hiporehabilitace v Čechách se setkáváme na přelomu 80. a 90. let 20. století. V r. 1991 vzniká Česká hiporehabilitační společnost (ČHS), která je členem The Federation of Riding for the Disabled International (FRDI) založené v r.1985.

Hipoterapie - metoda fyzioterapie: využívá mechaniku pohybu koně v kroku a při něm vznikajících pohybových impulzů k programování motorického vzorce pohybu do CNS pacienta prostřednictvím balanční plochy, která je tvořena koňským hřbetem. Dosažení cíle adaptací pacienta na tento pohyb. Výsledkem je facilitace reparačních procesů na úrovni neurofyziologické a psychomotorické.

Aktivity s využitím koní – metoda speciální a sociální pedagogiky a sociální práce: využívá prostředí určeného pro chov koní a práce, kontaktu a interakce s koněm jako prostředku k motivaci, aktivizaci, výchově a vzdělávání lidí se zdravotním postižením a specifickými potřebami.

Hiporehabilitace v psychiatrii (v terminologii ČHS uváděno jako Psychoterapie pomocí koní) – je součást komplexních léčebných a ošetřovatelských postupů, které jsou poskytovány sestrou dle indikace lékaře. Zdravotní péče je založena na využití koně a jeho specifických vlastností v léčebném procesu k pozitivnímu ovlivnění duševního stavu pacienta. Základem je práce s verbální a neverbální komunikací, důraz je kladený na prožitky a jejich zpracování, zaměření na kognitivní a exekutivní funkce a vytváření terapeutického vztahu a spolupráce.

Sport hendikepovaných – jsou sportovní soutěže hendikepovaných sportovců probíhající dle stanovených pravidel (paravoltiž, paradrezura, paraparkur)

 

Dokumenty vytvořené v našem středisku Pirueta:

Standardy kvality Hiporehabilitace v psychiatrii (tento dokument použila ČHS jako základní východisko pro tvorbu Standardy kvality Psychoterapie pomocí koní).

Provozně-bezpečnostní řád hiporehabilitace

Provozně-bezpečnostní řád kryté jízdárny pro hiporehabilitaci

Osnova školení hiporehabilitace

Informovaný souhlas s provedením hiporehabilitace pro ambulantní klienty