Správní rada

MUDr. Andrea Mašková

MUDr. Andrea Mašková

Narodila se 12. 11. 1970 ve znamení Štíra.

Vystudovala 1.lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, získala specializovanou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru psychiatrie, je absolventkou akreditovaného psychoterapeutického výcviku se supervizí na Institutu rodinné terapie v Praze, získala atestaci ze systematické psychoterapie, je absolventkou programu TVKPP v rámci celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě MU Brno.

Pracuje v Psychiatrické Léčebně H.Brod od r. 1995 jako lékařka-psychiatrička, je garantujícím psychiatrem pro středisko PIRUETA a zakladatelkou Nadačního fondu pro hipoterapii v Psychiatrické léčebně Havlíčkův Brod, ve kterém působí jako předsedkyně správní rady. V současnosti je lékařkou na psychogeriatrickém přijmovém odd.13 PL H.Brod, kde založila a zaštiťuje komplexní terapii pro seniory Paprsek 13. Působí jako hlavní organizátorka veřejných beneficí v areálu PL H. Brod.

Ke koním se dostala až na vysoké škole, působila v Jezdeckém klubu Kasejovice a na Farmě/Y Cunkov. Právě na Cunkově se začala zabývat myšlenkou hiporehabilitace a inspirací jí byl Vladimír Vopravil (řečený Zub), který prováděl hiporehabilitační aktivity s vozíčkáři a mentálně retardovanými lidmi. Od r.1996 se začala spolu se svými přítelkyněmi (PhDr.J.Převrátilová, J.Lukášová, MUDr.M.Doležalová) prakticky snažit o vybudování hiporehabilitace v PL H.Brod a toto mnohaleté snažení se završilo až r.2001 slavnostním otevřením střediska PIRUETA.

Má ráda vodu, koně, italskou kuchyni a když má možnost dělat, co ji baví a práce je zároveň koníčkem.

Nemá ráda nudu, polovičatost a knedlíky.

Motto: Kdo se bojí, nesmí do lesa.

PhDr. Jarmila Převrátilová

PhDr. Jarmila Převrátilová

Narodila se 24. 12. 1965 ve znamení Kozoroha.

Vystudovala Katedru psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Palackého Olomouc, je absolventkou akreditovaného psychoterapeutického výcviku KB-denní snění a skupinové psychoanalytické psychoterapie.

Pracuje v Psychiatrické léčebně H. Brod od r. 1991 jako psycholožka, je zakladatelkou Nadačního fondu pro hipoterapii v PL H. Brod, ve kterém působí jako členka správní rady, je supervizorkou týmu hipoterapie PIRUETA.

Ke koním se dostala až ve zralém věku díky práci v nadačním fondu, rozhodla se zkusit i jezdecký výcvik a už ježdění nikdy neopustila.

Má ráda rodinu, modrou barvu a biftek. Nemá ráda úředního šimla.

Motto: Žít a nechat žít.

Jana Lukášová

Jana Lukášová

Narodila se 27. 11. 1960 ve znamení Střelce.

Vystudovala Střední zdravotnickou školu - rehabilitační nástavbu, je absolventkou dvouletého psychoterapeutického výcviku Skálova typu, je držitelkou certifikátu Open University - finanční management.

Pracuje v soukromé realitní kanceláři, je členkou správní rady Nadačního fondu pro hipoterapii v PL H. Brod (vede účetnictví).

Ke koním se dostala v mládí, kdy si užívala turistického ježdění díky svým kamarádům z jezdeckého klubu, nyní obdivuje koně už jen z povzdálí.

Má ráda přírodu, kamarády a svou rodinu, je vášnivou rybářkou. Nemá ráda nespravedlnost, pomluvy a špenát.

Motto: Když dostaneš linkovaný papír, piš napříč.

Revizoři Nadačního fondu

MUDr. Markéta Doležalová

MUDr. Markéta Doležalová

Narodila se 15. 8. 1971 ve znamení Lva.

Vystudovala 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, získala odbornou lékařskou atestaci v oboru psychiatrie I. st., je absolventkou akreditovaného výcviku dynamické psychoterapie.

Pracuje v Psychiatrické ambulanci H.Brod  jako lékařka-psychiatrička, byla 1. revizorem Nadačního fondu pro hipoterapii v PL H. Brod.

Na koni se svezla pouze pro zajímavost díky své práci v nadačním fondu, od r. 1997 do r. 2000 jezdila jako psychiatrický doprovod (asistentka) s pacienty léčebny sanitou za koňmi na školní statek Střední zemědělské školy H. Brod

Mgr. Dana Matoušková

Mgr. Dana Matoušková

Narodila se 27. 12. 1972 ve znamení Kozoroha.

Vystudovala Katedru psychologie na Filosofické fakultě Masarykovy Univerzity Brno, je frekventantkou psychoterapeutického výcviku při Institutu Rodinné a systemické terapie v Praze.

Pracuje v Psychiatrické léčebně H. Brod od r. 2000 jako psycholožka, byla revizorem Nadačního fondu pro hipoterapii v PL H. Brod do 30.11.2010

Na koni se svezla pouze pro zajímavost díky své práci v nadačním fondu, koně obdivuje jako člověk.

Má ráda přírodu a koně. Nemá ráda žádání o pomoc.

Motto: Díky za to, že si můžu uvědomovat krásu života. 

MUDr. Martina Benešová

MUDr. Martina Benešová

Narodila se 19. 10. 1982 ve znamení Vah

Vystudovala Lékařskou fakultu UK v Hradci Králové, připravuje se na atestaci ze všeobecné psychiatrie

Pracuje v Psychiatrické léčebně Havlíčkův Brod jako lékařka – psychiatrička od r.2007, od 1.12.2010 byla zvolena novou revizorkou Nadačního fondu pro hipoterapii

Koně obdivuje již od mládí, nikdy se jezdit nenaučila, ale má hluboký respekt k těmto nádherným zvířatům.

Má ráda: upřímnost, spolehlivost, svoji práci, zelenou barvu, Čajkovského a Bulgakova

Nemá ráda: závist, pokrytectví, koprovou omáčku a sníh.

Motto: Štěstí přeje připraveným