Správní rada

MUDr. Andrea Mašková

MUDr. Andrea Mašková

Vystudovala 1.lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, získala specializovanou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru psychiatrie, je absolventkou akreditovaného psychoterapeutického výcviku se supervizí na Institutu v rodinné terapie Praze, získala funkční specializaci ze systematické psychoterapie, získala atestaci z gerontopsychiatrie, je absolventkou programu Léčebné pedagogicko-psychologické ježdění v rámci celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě MU Brno.

Pracovala v Psychiatrické nemocnici H.Brod v letech1995-2015 jako lékařka-psychiatrička, od r.2016 provozuje soukromou psychiatrickou a psychoterapeutickou ambulanci ve Světlé nad Sázavou, od založení je odborným garantem pro středisko hiporehabilitace PIRUETA a je zakladatelkou Nadačního fondu pro hiporehabilitaci v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod, ve kterém působí jako předsedkyně správní rady, působí jako hlavní organizátorka veřejných beneficí v areálu PN H. Brod.

Ke koním se dostala až na vysoké škole, působila v Jezdeckém klubu Kasejovice a na Farmě/Y Cunkov. Od r.1996 se začala spolu se svými přítelkyněmi (PhDr.J.Převrátilová, J.Lukášová, MUDr.M.Doležalová) prakticky snažit o vybudování hiporehabilitace v PN H.Brod a toto mnohaleté snažení se završilo v r.2001 slavnostním otevřením střediska hiporehabilitace PIRUETA. Od r.2015 je garantkou a lektorkou certifikovaného kurzu MZČR určeném pro akreditované vzdělávání zdravotních sester pro hiporehabilitaci v psychiatrii, který na MZČR prosadila a pořádá PN H.Brod. Je spoluautorkou a lektorkou originálního psychoterapeutického projektu „Co nám říkají koně“, kde rozpracovává prvky psychoterapie pomocí koní. 

Má ráda vodu, koně, italskou kuchyni a když má možnost dělat, co ji baví a práce je zároveň koníčkem.

Nemá ráda nudu, polovičatost a knedlíky.

Motto: Kdo se bojí, nesmí do lesa.

PhDr. Jarmila Převrátilová

PhDr. Jarmila Převrátilová

Vystudovala Katedru psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Palackého Olomouc, je absolventkou akreditovaného psychoterapeutického výcviku KB-denní snění a skupinové psychoanalytické psychoterapie.

Pracovala v Psychiatrické nemocnici H. Brod v letech 1991-2012 jako psycholožka, nyní provozuje soukromou psychologickou a psychoterapeutickou ambulanci v Chrudimi, je zakladatelkou Nadačního fondu pro hiporehabilitaci v PN H. Brod, ve kterém působí jako členka správní rady, je supervizorkou týmu hiporehabilitace PIRUETA. 

Ke koním se dostala až ve zralém věku díky práci v nadačním fondu. Od r.1996 se začala spolu se svými přítelkyněmi (MUDr.A.Mašková, J.Lukášová, MUDr.M.Doležalová) prakticky snažit o vybudování hiporehabilitace v PN H.Brod a toto mnohaleté snažení se završilo v r.2001 slavnostním otevřením střediska hiporehabilitace PIRUETA. Od r.2015 je lektorkou certifikovaného kurzu MZČR určeném pro akreditované vzdělávání zdravotních sester pro hiporehabilitaci v psychiatrii, který na MZČR prosadila a pořádá PN H.Brod. Je spoluautorkou a lektorkou originálního psychoterapeutického projektu „Co nám říkají koně“, kde rozpracovává prvky psychoterapie pomocí koní. 

Má ráda rodinu, modrou barvu a biftek.

Nemá ráda úředního šimla.

Motto: Žít a nechat žít.

Jana Lukášová

Jana Lukášová

Vystudovala Střední zdravotnickou školu - rehabilitační nástavbu, je absolventkou dvouletého psychoterapeutického výcviku Skálova typu, je držitelkou certifikátu Open University - finanční management.

Pracovala ve sdružení Fokus Vysočina na pomoc duševně nemocným lidem, v soukromé realitní kanceláři jako realitní makléřka a v Psychiatrické nemocnici H.Brod jako rehabilitační sestra, je členkou správní rady Nadačního fondu pro hiporehabilitaci v PN H. Brod, kde vede účetnictví.

Ke koním se dostala v mládí, kdy si užívala turistického ježdění díky svým kamarádům z jezdeckého klubu, nyní obdivuje koně už jen z povzdálí.

Má ráda přírodu, kamarády a svou rodinu, je vášnivou rybářkou.

Nemá ráda nespravedlnost, pomluvy a špenát.

Motto: Když dostaneš linkovaný papír, piš napříč.