Certifikovaný kurz
„Ošetřovatelská péče
v psychiatrii s využitím koní“
Workshop
„Co nám říkají koně“