Certifikovaný kurz 2018
„Ošetřovatelská péče
v psychiatrii s využitím koní“