Certifikovaný kurz
„Ošetřovatelská péče
v psychiatrii s využitím koní“