strIdMm =
strIdMenu =
imax = 5
strSmenu =
jmax = 0
errcode = 1
Hiporehabilitace Pirueta -
 
Stora Enso, Ždírec nad Doubravou
Vipharm
Mentalis
Bosch Diesel, s.r.o. Spacecom
Amylon Hartmann Rico
Auto Špinar DVOŘÁK stavby pozemních komunikací
Medopharm Okrasné rostliny Křesťan
Tiskárny Havlíčkův Brod Puškařství Lubomír Hepner
Centrum přípravy koní pro hipoterapii CHRPA Kooperativa
Crespo, s.r.o. - reklamní společnost Pivovar Rebel Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod Zentiva
POS realitní kancelář Evropa Angelini
Lundbeck  
MUDr. Štěpánka Hromadová, Jihlava MUDr. Petr Hromada, Havlíčkův Brod
MUDr. Eva Cyrusová, Havlíčkův Brod Mgr. Radim Horsinka, Ostrava
MUDr. Jaromír Mašek, Psychiatrie Hlinsko, s.r.o. Petr Musil,
Choceň
betadine

1996 až 2000

Historie 2

Za koňmi jsme dojížděli sanitou 1x týdně na školní statek Střední zemědělské školy v Havlíčkově Brodě, vždy pouze s 5 pacienty.

rok 1998

Vznik Nadačního fondu pro hipoterapii v Psychiatrické léčebně Havlíčkův Brod, jehož jediným cílem je podpora vzniku a rozvoje hipoterapie v PL Havlíčkův Brod.

rok 2000

Nadační fond inicioval a podporoval založení hipoterapeutického zázemí v areálu léčebny svým prvním projektem "Hippos". Na základě tohoto projektu Psychiatrická léčebna vybudovala hipoterapeutické zázemí se dvěma koňmi přímo v areálu parku léčebny.

Historie 1

rok 2001

30.4. byli přivezeni první koně. Byly to dvě zapůjčené starokladrubské bělky Ala a Estatua z NH Kladruby nad Labem.

rok 2002

V září proběhl dvoudenní kurz přirozeného kontaktu s koněm (Natural horseman ship) pod vedením Milana Kováře.

Od ledna do prosince 2002 proběhlo 183 lekcí PPJ, kterých se zúčastnilo 190 pacientů, počet jednotlivých účastí byl 830, animoterapie se zúčastnilo 21 pacientů a počet jednotlivých účastí byl 395.

rok 2003

Historie 3

Na základě druhého projektu Nadačního fondu "Kůň terapeutem lidské duše" rozšířila Psychiatrická léčebna hipoterapeutické zázemí o dva boxy, dva koně, sklady sena, pilin a slámy a kancelář pro hipoterapeutky.

Od ledna do prosince 2003 se uskutečnilo celkem 171 lekcí pedagogicko-psychologického ježdění, kterých se zúčastnilo 168 pacientů s celkovou účastí 766, animoterapie se zúčastnilo 26 pacientů a počet jednotlivých účastí byl 542.

rok 2004

V lednu byl zaregistrován Jezdecký klub Pirueta při Psychiatrické léčebně Havlíčkův Brod, díky kterému vznikla možnost sdružovat členy bezplatně pomáhající naší stáji a také možnost reprezentovat Psychiatrickou léčebnu a hipoterapii na drezurních závodech. Předsedkyní JK Pirueta byla zvolena cvičitelka koní Miroslava Hepnerová. V současné době má klub 12 členů.

Od února jsme nově navázali spolupráci se Speciálním pedagogickým centrem Havlíčkův Brod a poskytujeme PPJ 1x týdně také pro ambulantní klienty (jedná se o děti s kombinovanými vadami a jejich rodiny).

V sobotu 13.3. ve 2330 hodin se v naší stáji narodilo první hříbátko. Byla to kobylka a dostala jméno Crazzy.

Od dubna nastoupila třetí hipoterapeutka Petra Šindelářová.

Historie 5

Květen - Hipoterapeutický tým (MUDr.Mašková, Kuchtová, Hepnerová) úspěšně referoval o našem hipoterapeutickém centru na celostátním semináři o hiporehabilitaci v Luži-Košumberk.

11. listopad - občanské sdružení Zvoneček nás požádalo o zapůjčení koně na tradiční vítání příjezdu Martina na bílém koni. V roli bílého koně se osvědčil náš Martin a v roli sv. Martina Mirka Hepnerová.

Vedoucí hipoterapeutka Monika Kuchtová úspěšně dokončila doplňkové pedagogické studium při Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity Brno.

Hipoterapeutky Kuchtová a Hepnerová přednášely o hipoterapii na semináři pro střední zdravotnický personál v PL H.Brod.

Od ledna do prosince 2004 se uskutečnilo celkem 208 lekcí hipoterapie, kterých se zúčastnilo 171 pacientů s celkovou účastí 911. V drtivé většině se jednalo o pacienty hospitalizované v léčebně. Animoterapie se zúčastnilo 21 pacientů a počet jednotlivých účastí byl 629.

rok 2005

6.6.2005

Pro nespolehlivost v boxe při terapii s pacienty byla prodána klisna Kontesa.

1.8.2005

Pro geneticky predisponované onemocnění nohy byl odvezen valach Roder na "důchod" do severních Čech.

31. 8. 2005

Kateřina Dušková

Úspěšně proběhl 4. ročník veřejné benefice, tentokrát s názvem "Koně a psi patří k lidem". Bohatý téměř 3 hodinový program přišlo shlédnout okolo 300 návštěvníků. Tradiční ukázky hipoterapie a canisterapie měly velmi pozitivní ohlas. Diváci mohli shlédnout výstavu arteterapie, vystoupení kapely Dostavník, písničkáře Jakuba Kříže a volného šermířského sdružení Armentum. Tradičně přijela improvizovaná čajovna Kuba-Pařízek Jihlava. Na vysoké úrovni byla také ukázka agility (překážková dráha pro psy) pod vedením paní Fuksové.
Mediálním partnerem se stalo Zpravodajství z Vysočiny HBin, benefici moderoval pan Milan Pilař. Bohužel před beneficí onemocněla paní Marta Kubišová, a tak nemohla přijet, ale přislíbila svou účast na příští rok. Realizačnímu týmu se na poslední chvíli podařilo získat pro podporu letošní benefice paní Kateřinu Duškovou, herečku a moderátorku Receptáře, která byla tak ochotná a přijela do Havlíčkova Brodu i se svou dcerou Kristýnou. Benefici přišel pozdravit také starosta města H.Brod ing.arch.Jaroslav Kruntorád a přislíbil finanční podporu této akce v příštím roce. Pan ing.Ditrt prezentoval občanské sdružení CPK Chrpa (centrum přípravy koní pro hipoterapii), se kterým jsme navázali spolupráci a od kterého máme nyní pronajatou klisnu Valerii. Všem pořadatelům i účinkujícím patří velký dík.

Valerie

Podařilo se navázat velmi užitečnou a přínosnou spolupráci s Centrem pro přípravu koní pro hipoterapii CPK Chrpa, které sídlí v Rokytně Sezemicích a které vede ing. Tomáš Ditrt. V současné době je v tomto centru připravována klisna Valerie pro naši Hipoterapii PIRUETA PL H.Brod, kam bude pronajata za symbolickou 1,- Kč ročně.

12. 9. 2005

PL Havlíčkův Brod zakoupila pro hipoterapii desetiletou klisnu českomoravského belgika jménem Jana.

23. 10. 2005

Občanské sdružení CPK Chrpa nám pronajalo za symbolickou 1,- Kč ročně dvanáctiletou klisnu českého teplokrevníka jménem Etora (Terezka). Terezka vystřídala klisnu Valerii, kterou jsme navrátili zpět občanskému sdružení CPK Chrpa. Ukázalo se, že Valerie je ještě příliš mladá pro působení v hipoterapii a bude muset projít dalším dlouhodobým výcvikem.

listopad 2005

Občanské sdružení CPK Chrpa pod vedením pana ing. Tomáše Ditrta nám nabídlo finanční zajištění obnovení zácviku valacha Martina v tahu, které by mělo proběhnout v průběhu roku 2006 v NH Kladruby nad Labem pod vedením pana Vozába. Této stáže v zápřeži se zúčastní i naše hlavní hipoterapeutka Monika Kuchtová, která bude sbírat nové zkušenosti v této disciplíně. Doufáme, že v příštím roce se nám podaří Janu bezproblémově zapřahat do našeho kočáru a rozšířit tak lekce hipoterapie.

Hipoterapeutka a hipožka Miroslava Hepnerová úspěšně absolvovala kurz pro získání kvalifikace Pracovník v oboru jezdectví handicapovaných. Kurz pořádá Česká hiporehabilitační společnost a je určen pouze pro držitele cvičitelské licence České jezdecké federace (a tím slečna Hepnerová již několik let je).

17. 11. 2005

Naše hipoterapie i canisterapie se zúčastnila tradičního havlíčkobrodského trhu řemesel na Havlíčkově náměstí. O ukázku hipoterapie se postaral tým ve složení - valach Martin, Monika Kuchtová, Mirka Hepnerová, Petra Šindelářová a holčička Terezka. Canisterapeutický tým ve složení Marcela Siebenbürgerová a tři feny - Barča, Káča, Alina - přizval ke spolupráci děti z obecenstva.

Od ledna do prosince 2005

proběhlo 245 lekcí hipoterapie, kterých se zúčastnilo 173 pacientů, počet jednotlivých účastí byl 920. Animoterapie (pracovní terapie ve stáji a okolí) se zúčastnilo 18 pacientů při početu lekcí 335.

 

Rok 2006

Průběh roku 2006

Nadační fond ve spolupráci s hlavním technikem PL H.Brod ing.Pavlem Zemanem a projekcí Stavotherm, s.r.o. pracoval na přípravě projektu Pirueta, který se týká vybudování kryté jízdárny pro hipoterapii a kterým se Nadační fond zabývá od počátku roku 2005.

Vzhledem ke klimatickým podmínkám (déšť, blátivý terén, sníh, zmrzlý terén apod. po významnou část roku) je krytá jízdárna nepostradatelnou součástí hipoterapeutického centra. Možnost využívání kryté jízdárny umožní celoroční kontinuální provádění hipoterapie pro naše psychiatrické pacienty a tím se významně zvýší efektivita naší rehabilitační psychiatrické péče. Varianta 1 a 2 neprošly doporučeními statika a hygieny. Vybrána byla nakonec varianta 3 – jedná se o lehkou kovovou konstrukci 12x26 metrů, opláštěnou speciální textilií. Jízdárna bude umístěna v blízkosti hipoterapeutického centra v areálu parku PL H.Brod.

Po dohodě s vedením Psychiatrické léčebny H.Brod bude projekt Pirueta realizován v průběhu r.2007 a bude zcela financován prostřednictvím Nadačního fondu.

Statistika za rok 2006

Od ledna do prosince 2006 proběhlo 285 lekcí hipoterapie, kterých se zúčastnilo 180 pacientů, počet jednotlivých účastí byl 969. Animoterapie (pracovní terapie ve stáji a okolí) se zúčastnilo 20 pacientů při počtu lekcí 363.

7 lekcí týdně je věnováno hospitalizovaným pacientům v Psychiatrické léčebně Havlíčkův Brod, 3 lekce týdně jsou věnované ambulantním klientům (rodiny s dětmi s kombinovanými vadami).

11. listopad

Náš hipoterapeutický tým a kůň Martin se zúčastnil svatomartinského průvodu, který v Havlíčkově Brodě pořádalo občanské sdružení Zvoneček. Ředitelce tohoto sdružení paní Anně Doležalové jsme přislíbili spolupráci i v příštích ročnících této pěkné akce.

Říjen

Klisna Terezka (Etora) musela ukončit práci v naší stáji pro těžké chronické obtíže s dýcháním. Byla navrácena občanskému sdružení CPK Chrpa, které nám jí zdarma pronajalo. Občanské sdružení CPK Chrpa (www.cpkchrpa.cz) pod vedením ing.Tomáše Ditrta se zabývá přípravou koní pro hipoterapii a přislíbilo nám náhradou za klisnu Terezku bezplatné zapůjčení valacha haflinga jménem Grent od ledna 2007.

Srpen 2006

30. srpna úspěšně proběhl 5. ročník veřejné benefice s názvem „Koně a psi v akci“. Celý realizační tým těší rok od roku se zvyšující návštěvnost a zájem o tuto akci. Patronkami letošního ročníku se staly paní Marta Kubišová a Kateřina Dušková. Obě dámy přislíbily i spolupráci do budoucna. Mezi hosty benefice byli také paní starostka Města Havlíčkův Brod ing. Fišerová a pan místostarosta ing. Honzárek. Výtěžek benefice činil 8688 Kč a byl poukázán na účet Nadačního fondu pro hipoterapii v Psychiatrické léčebně Havlíčkův Brod, bude použit na provoz a rozvoj naší hipoterapie Pirueta.

Podívejte se na fotogalerii.

Červenec 2006

Hipoterapeutka Petra Šindelářová ukončila práci v hipoterapeutickém týmu. Vystřídala jí slečna Magdalena Škardová, která je přes svůj mladý věk známou českou drezurní jezdkyní a je pro naší hipoterapeutickou stáj velkým přínosem.

Květen 2006

3.-5.května se náš hipoterapeutický tým zúčastnil semináře Honzy Bláhy v Kolesách u Kladrub. Aktivní účast v praktickém nácviku práce s koněm se země měly klisna Etora s Mirkou Hepnerovou a klisna Jana s Monikou Kuchtovou. Celý seminář sponzorsky uhradilo občanské sdružení CPK Chrpa v čele s ing.Tomášem Ditrtem, který tento seminář organizačně zaštiťoval.

19.-20.května se náš hipoterapeutický tým zúčastnil celostátní konference České hiporehabilitační společnosti konané v Litoměřicích. S úspěchem jsme přednesli náš příspěvek nazvaný „O schizofrenii a koních“.

Byly otevřeny nové webové stránky Nadačního fondu, hipoterapie a canisterapie v Psychiatrické léčebně Havlíčkův Brod. Jejich tvorbu a vedení nám sponzorsky poskytuje reklamní agentura Crespo, s.r.o., která se zaměřuje na reklamní grafiku a multimediální technologie.

Březen 2006

Hipoterapie Pirueta Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod získala osvědčení od České hiporehabilitační společnosti jako pracoviště praktické výuky hipoterapie.

2. března 2006

V PL H.Brod proběhl regionální seminář středních zdravotnických pracovníků. Přednáška o canisterapii (Marcela Siebenbürgerová), přednáška o hipoterapii (Monika Kuchtová, Miroslava Hepnerová). Výstava fotografií s tematikou hipoterapie a canisterapie (Petr Ovsjanikov).

 

Rok 2007

22. leden 2007

Místo nemocné klisny Terezky zapůjčilo bezplatně občanské sdružení CPK Chrpa pod vedením ing. Tomáše Ditrta 5-tiletého valacha haflinga jménem Grent. Grent byl pro nás vybírán na míru, hledání zabralo několik měsíců. Grent se po intenzivní přípravě pozvolna úspěšně zapojuje do terapie s dětskými klienty. Máme tedy opět plnou stáj. Přejeme Grentovi, aby se mu u nás líbnilo, a nám přejeme, aby byl Grent platným členem našeho hipoterapeutického týmu.

31. leden 2007

ukončila z osobních důvodů své členství ve správní radě Jana Lukášová. Na její místo byla zvolena prim. MUDr. Markéta Zemanová.

29. srpen 2007

29.8. proběhl úspěšně 6.ročník veřejné benefice "Na koně si vyskočím". Program shlédlo okolo 400 diváků. Těší nás, že ohlasy byly velmi příznivé. Největší úspěch měla představení hipoterapie "Včelí medvídci" a "Hříšný tanec". V divácké volbě "Kůň symptaie" poprávu vyhrála zkušená klisna Hakona. 8 vylosovaných diváků se mohlo svést na našich hipoterapeutických koních. Srdce dětského obecenstva si získalo šermířské divadlo Zubři. Návštěvníci mohli obdivovat výstavu arteterapie, mohli posedět v improvizované čajovně Kuba-Pařízek Jihlava a také si prohlédnout prostory stáje i s koňmi. Tradičně bodovala agilita (překážková dráha pro psy) a samozřejmě i canisterapie se zapojením dětí z obecenstva. Benefiční pohlednicový výtěžek 10.608 Kč byl uložen na účet Nadačního fondu pro hipoterapii a bude použit na provoz hipoterapie Pirueta. Benefiční pohledky s našimi koňmi sponzorsky připravila reklamní agentura Crespo Havlíčkův Brod.

11. září 2007

Tiskové prohlášení

Hipoterapie v Havlíčkově Brodě získá krytou jízdárnu.

Havlíčkův Brod, 11. září 2007 - V lednu roku 2005 zahájil Nadační fond pro hipoterapii práce na projektu Pirueta, jehož vyvrcholením měla být výstavba kryté jízdárny pro potřeby hipoterapie v areálu Psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě.

„Hipoterapii a canisterapii se věnují zdejší terapeuti řadu let a dosahují výborných výsledků, proto jsme si jako konečný cíl stanovili vybudování kryté jízdárny pro hipoterapii,“ přibližuje důvody řešitel projektu lékařka Andrea Mašková.

Prvním počinem bylo získávání finančních prostředků, které poskytli sponzoři, reklama, benefiční výtěžky a projekty v rámci grantových programů v letech 2005 až 2007. Celá realizace nebyla jednoduchá. „Vypracování stavebního projektu provázelo neschválení první varianty statikem, druhá varianta nebyla pro změnu schválena hygienou a teprve třetí varianta byla v loňském roce úspěšná,“ doplňuje komplikace při řešení projektu Andrea Mašková.

Realizace stavby kryté jízdárny v areálu Psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě v blízkosti hipoterapeutického centra Pirueta proběhne v září až říjnu letošního roku, kdy zde vyroste montovaná hala OHTR o rozměrech 12x26 metrů opláštěná polyesterovou tkaninou s nánosem PVC.

Slavnostní otevření kryté jízdárny a zahájení provozu je plánováno na listopad 2007.

„Stavební projekt po organizační stránce pomáhá realizovat Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, dodavatelem montované haly je Alba-Metal Břeclav, s. r. o. Dodávku a montáž haly finančně plně zajišťuje Nadační fond pro hipoterapii stejně jako vybavení jízdárny a další náklady. Psychiatrická léčebna poskytuje pouze odborný dohled, nezbytné konzultace a některé pomocné práce, které s realizací projektu bezprostředně souvisejí,“ doplňuje Andrea Mašková.

Vzhledem k podnebným podmínkám na Vysočině, kde komplikuje provádění hipoterapie déšť, sníh a blátivý nebo zmrzlý terén po významnou část roku, je krytá jízdárna nepostradatelnou součástí hipoterapeutického centra. „Využívání kryté jízdárny umožní celoroční kontinuální provádění hipoterapie pro naše psychiatrické pacienty, čímž se významně zvýší efektivita naší komplexní rehabilitační psychiatrické péče,“ vysvětluje Andrea Mašková.

Největším sponzorem jízdárny je Nadace ČEZ. Ta byla zřízena za účelem dosahování obecně prospěšných cílů zejména v oblasti rozvoje duchovních hodnot, vědy, vzdělání, sportu, ochrany lidského zdraví, lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, ochrany kulturních památek a životního prostředí. Na základě žádosti Nadačního fondu pro hipoterapii věnovala Nadace ČEZ pro rok 2007 rozhodnutím její správní rady částku 250 000 Kč.

1. říjen

U vedení Psychiatrické léčebny se podařilo prosadit rozšíření hipoterapeutického týmu na 3 zaměstnance. V květnu proběhl konkurz na místo nového hipoterapeuta. V konkurzu uspěla Magdalena Skardová a od října se stala posilou hipoterapie Pirueta. Slečna Škardová je zároveň dálkovou studentkou České zemědělské univerzity v Praze, obor chovatelství. Je držitelkou cvičitelské licence ČJF, v juniorském věku se účastnila Mistrovství ČR v drezuře a vždy se umísťovala na medailových pozicích. Účastnila se také Mistrovství Evropy juniorů v drezuře. V současné době se nadále aktivně věnuje sportovní kariéře.

12.–13. října

se hipoterapeutický tým Pirueta aktivně zúčastnil celostátní konference o hiporehabilitaci v Litoměřicích. MUDr.Andrea Mašková, Monika Kuchtová a Miroslava Hepnerová přednesly sdělení o využití léčebného pedagogicko-psychologického ježdění u seniorů.

7. listopadu ve 22.30

zemřela na závažné kolikové onemocnění střev klisna Hakona. Téměř 16 hodin jsme společně s MVDr.Potockým bojovali o její život. Hakona pracovala v hipoterapii od listopadu 2001, tedy přesně 6 let. Byla zkušenou profesionálkou a její náhlá ztráta zasáhla mnoho lidí, kteří jsou s hipoterapií Pirueta spojeni.

19. listopadu 2007

Tisková zpráva

Krytá jízdárna pro hipoterapii v prosinci v Havlíčkově Brodě.

Havlíčkův Brod, 19. listopadu 2007 – V pondělí 3. prosince se v prostorách Psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě uskuteční slavnostní otevření nové kryté jízdárny pro hipoterapii.

Projekt Pirueta, jehož vyvrcholením měla být výstavba kryté jízdárny pro potřeby hipoterapie v areálu Psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě, odstartoval Nadační fond pro hipoterapii v lednu roku 2005.

Vzhledem k podnebným podmínkám na Vysočině, kde komplikuje provádění hipoterapie déšť, sníh a blátivý nebo zmrzlý terén po významnou část roku, je krytá jízdárna nepostradatelnou součástí hipoterapeutického centra. „Využívání kryté jízdárny umožní celoroční kontinuální provádění hipoterapie pro naše psychiatrické pacienty, čímž se významně zvýší efektivita naší komplexní rehabilitační psychiatrické péče,“ vysvětluje Andrea Mašková.

Realizace stavby kryté jízdárny v areálu Psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě v blízkosti hipoterapeutického centra Pirueta proběhla v září až listopadu letošního roku, kdy postupně vyrostla montovaná hala OHTR o rozměrech 12x26 metrů opláštěná polyesterovou tkaninou s nánosem PVC.

„Stavební projekt po organizační stránce pomáhá realizovat Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, dodavatelem montované haly je Alba-Metal Břeclav, s. r. o. Dodávku a montáž haly finančně plně zajišťuje Nadační fond pro hipoterapii stejně jako vybavení jízdárny a další náklady. Psychiatrická léčebna poskytuje pouze odborný dohled, nezbytné konzultace a některé pomocné práce, které s realizací projektu bezprostředně souvisejí,“ doplňuje Andrea Mašková.

Největším sponzorem jízdárny je Nadace ČEZ. Ta byla zřízena za účelem dosahování obecně prospěšných cílů zejména v oblasti rozvoje duchovních hodnot, vědy, vzdělání, sportu, ochrany lidského zdraví, lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, ochrany kulturních památek a životního prostředí. Na základě žádosti Nadačního fondu pro hipoterapii věnovala Nadace ČEZ pro rok 2007 rozhodnutím její správní rady částku 250 000 Kč.

Dalšími sponzory jsou ECF Elektrocentrum Fabrik, s. r. o., VČE, a. s., Amylon, a. s., Hartmann-Rico, a. s., Kooperativa, pojišťovna, a. s. a další. Reklamním partnerem Nadačního fondu pro hipoterapii je Reklamní agentura Crespo, s. r. o. a hlavním mediálním partnerem internetový deník Vysočina-news.cz.

Kontakt:
MUDr. Andrea Mašková
Mobil: +420 605 788 109
e-mail: amaskova@plhb.cz

30. listopadu

vypršelo dvěma členkám správní rady (MUDr.Andree Maškové a PhDr.Jarmile Převrátilové) a revizorce (Mgr.Daně Matouškové) další tříleté funkční období. Všechny jmenované byly znovuzvoleny do svých funkcí na příští 3 roky. Krajský soud v Hradci Králové potvrdil změny týkající se správní rady a revizora a zapsal je v obchodním rejstříku.

prosinec 2007

Valach Grent zapůjčený od CPK Chrpa se bohužel po několika měsících v hipoterapii projevil jako nevhodný kůň pro tento druh práce. V prosinci ho jeho majitel o.s.CPK Chrpa s pochopením vyměnil za 6-ti letou klisnu českého teplokrevníka Libru, která byla vybírána na míru pro naše účely hipoterapie. V případě klisny Libry se opět jedná o bezplatný pronájem.

Na sklonku prosince zakoupila Psychiatrická léčebna náhradou za uhynulou Hakonu 6-ti letou klisnu Sáru. Sára je kříženec norika a byla také vybírána speciálně k účelům hipoterapie.

Od ledna do prosince 2007 proběhlo 290 lekcí hipoterapie, kterých se zúčastnilo 200 pacientů, počet jednotlivých účastí byl 1079. Animoterapie (pracovní terapie ve stáji a okolí) se zúčastnilo 22 pacientů při počtu lekcí 248. 7 lekcí týdně je věnováno hospitalizovaným pacientům v PL H.Brod, 3 lekce týdně jsou věnované ambulantním klientům.

3. prosince 2007

proběhlo slavnostní otevření kryté jízdárny pro hipoterapii. Byl tak završen projekt "Pirueta", který pribíhal od roku 2005. Nadační fond financoval veškeré náklady spojené se vznikem kryté jízdárny a ve finále dosáhly cca 1.040 000,- Kč.

pozvánka (PDF 1,04 MB)

hala OHTR 1 hala OHTR 2
Obrázek zvětšíte kliknutím.

 

Rok 2008

15. 2. 2008

Monika Kuchtová a Marcela Siebenburgerová se aktivně zúčastnily II. výroční konference v kongresovém centru na Homolce pořádané INES International Ltd., o.s. Přednášely o LPPJ a canisterapii v psychiatrii.

březen 2008

MUDr.Andrea Mašková a Monika Kuchtová úspěšně zakončily studium na Pedagogické fakultě MU Brno, odbor celoživotního vzdělávání, kurz LPPJ.

12. 4. 2008

MUDr.Andrea Mašková přednášela o využití LPPJ v psychogeriatrii na Regionálním psychiatrickém semináři při příležitosti 80. výročí založení Psychiatrické léčebny Havlíčkův Brod.

27. 8. 2008

se uskutečnil 7.ročník veřejné benefice „Svět na koňském hřbetě“.

Nadační fond pro hipoterapii v Psychiatrické léčebně Havlíčkův Brod uspořádal poslední středu v měsíci srpnu již tradiční veřejnou benefici přímo v areálu Psychiatrické léčebny. Posláním této akce je prezentovat hipoterapii, canisterapii, arteterapii a havlíčkobrodskou psychiatrii jako takovou. Součástí benefice je také kromě vystoupení s koňmi a psy bohatý kulturní program – hudební a šermířská vystoupení, hry pro děti, improvizovaná čajovna, divácká volba „Kůň sympatie“, mezi našimi hosty jsou vždy známé osobnosti z uměleckého prostředí. Letošní benefici přijeli podpořit herečka Vanda Hybnerová a herec Josef Pejchal. Vážíme si také osobní podpory paní starostky ing.Jany Fischerové. Benefici přišlo zhlédnout okolo 500 spokojených návštěvníků z havlíčkobrodska, jsme velmi rádi, že věhlas naší benefice stále roste. Děkujeme všem našim sponzorům za jejich laskavou a věrnou podporu.

Benefice se účastní samozřejmě také klienti psychiatrie. V přátelské atmosféře dochází k jejich integraci a je podporován proces destigmatizace duševně nemocných.

Benefiční výtěžek činil 9.737,- Kč a bude použit na provoz a rozvoj hipoterapie Pirueta.

23. 10. 2008

hipoterapeutický tým (Mašková, Kuchtová, Hepnerová, Škardová) přednášel o využití LPPJ v psychiatrii na Regionálním semináři pro střední zdravotnické pracovníky. Na toomto semináři předášela také Marcela Siebenburgerová o využití canisterapie v psychiatrii.

prosinec 2008

V roce 2008 se uskutečnilo celkem 297 lekcí hipoterapie, kterých se zúčastnilo 210 pacientů, celkový počet účastí na hipoterapii byl neuvěřitelně rekordní 1311.

V roce 2008 proběhlo 248 lekcí animoterapie, které se zúčastnilo 13 pacientů, celkový počet účastí na animoterapii byl 581.

Do CPK Chrpa byla navrácena zapůjčená klisna Libra. Její místo nahradí na počátku roku 2009 5-letý valach českomoravského belgika Tony. Tony je majetkem CPK Chrpa a je hipoterapii Pirueta také bezplatně zapůjčen.

Aktuality pro rok 2009

Souhrnná čísla za období leden až prosinec 2009

Počet lekcí hiporehabilitace – 314
Počet pacientů, kteří prošli hiporehabilitací - 222
Počet účastí pacientů na hiporehabilitaci - 1578

Počet lekcí animoterapie - 323
Počet pacientů, kteří prošli animoterapií - 52
Počet účastí pacientů na animoterapii - 695

leden 2009

CPK Chrpa nám zapůjčilo bezplatně 5-letého valacha českomoravského belgika jménem Tony.

únor 2009

Tým střediska Pirueta absolvoval relaxační víkend v Lázních Bohdaneč jako prevenci „profesionálního vyhoření“.

Byl novelizován Provozně-bezpečnostní řád a Osnova školení asistentů

březen 2009

Tým LPPJ (Mašková, Kuchtová, Škardová) přednášel o využití LPPJ v psychiatrii v PL Kroměříž pro střední zdravotnické pracovníky. Na tomto semináři předášela také Marcela Siebenburgerová o využití canisterapie v psychiatrii.

Bylo zahájeno digitální zpracování individuálních plánů LPPJ a hodnocení průběhu LPPJ pro jednotlivé pacienty, což významně usnadní práci terapeutkám

duben 2009

Proběhl konkurz na místo pracovníka LPPJ jako zástup za mateřskou dovolenou, na kterou odchází terapeutka Mirka Hepnerová. Z 15 uchazečů byla vybrána Mgr.Kateřina Převorová. Těšíme se na spolupráci.

červen

Na místo terapeutky TVKPP nastoupila Mgr. Kateřina Převorová a stala se přínosným členem týmu střediska Pirueta

26. 8. 2009

8. ročník veřejné benefice „Pod kopyty koní země zazpívá“ (fotogalerie)

Nadační fond pro hipoterapii v Psychiatrické léčebně Havlíčkův Brod a Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod uspořádaly poslední středu v měsíci srpnu již tradiční veřejnou benefici. Posláním této akce je příjemné neformální setkání lidí v areálu Psychiatrické léčebny, podpora péče o psychické zdraví a prezentace některých prvků komplexní psychiatrické péče jakými jsou hiporehabilitace, canisterapie a arteterapie. Součástí benefice je také kromě vystoupení s koňmi a psy bohatý kulturní program – hudební a šermířská vystoupení, hry pro děti, improvizovaná čajovna, divácká volba „Kůň sympatie“, mezi našimi hosty jsou vždy známé osobnosti z uměleckého prostředí. Patronem letošní benefice se stali herec Josef Pejchal a moderátorka Kateřina Dušková. Vážíme si také osobní podpory paní starostky ing.Jany Fischerové. Letošní benefici přišlo zhlédnout rekordních cca 1 000 spokojených návštěvníků z havlíčkobrodska, jsme velmi rádi, že věhlas naší benefice stále roste. Benefice se účastní samozřejmě také klienti psychiatrie. V přátelské atmosféře dochází k jejich integraci a je podporován proces destigmatizace duševně nemocných.

Benefiční výtěžek činil rekordních 17.124,- Kč a byl použit na provoz a rozvoj Střediska Pirueta.

26. 9. 2009

Tým střediska Pirueta přednášel o TVKPP a jeho využití v psychiatrii na celostátní konferenci o hiporehabilitaci na Mendelově Univerzitě v Brně.

Říjen 2009

Prvním poníkem do zrekonstruovaných boxů byl pořízen hřebeček minishetlanda Flíček, černobílý strakáč. Flíček je opravdové hříbátko, zatím se jeví jako klidný a důvěřivý k lidem. K terapii bude teprve postupně připravován a měl by být nejen maskotem a ozdobou naší stáje, ale také koníkem pro kontaktní terapii, práci ze země a hry s dětmi a seniory. Více v medailonku Flíčka.

12. 11. 2009

Ve středisku Pirueta v příjemné přátelské a tvůrčí atmosféře proběhlo 1. celostátní setkání pracovníků (respektive samých žen) TVKPP. Cílem bylo ustanovení klinické skupiny TVKPP, zvolení jednoho zástupce TVKPP pro úzkou spolupráci v ČHS, nastartování tvorby standardů pro TVKPP včetně indikací, složení a vzdělání týmu a náplně terapie a jejího hodnocení. Výsledkem dlouhodobě naplánovaného snažení by ve finále mělo být uznání TVKPP jako léčebné metody Ministerstvem zdravotnictví ČR. Nutno upřesnit, že tato vrcholná meta je v současné realitě zatím pouhým snem, kterého se ale nemusíme vzdávat, a jak praví klasik „Cesta může být cíl“. Vedoucím klinické sekce TVKPP byla zvolena Yvona Horská z PL Jihlava. Za jednotlivá zúčastněná střediska byli zvoleni zástupci (P. Černá - Rynešová, A. Mašková, P. Malečková).

Září - Prosinec

V tomto období je realizován nový projekt Nadačního fondu pro hipoterapii s názvem "Poníci". V rámci tohoto projektu se rekonstrukcí skladových prostor zvětší stáje o dva boxy pro poníky. Poníci rozšíří řady našich hiporehabilitačních koní. Realizaci projektu provádí Psychiatrická léčebna H.Brod a veškeré náklady jsou hrazeny z Nadačního fondu pro hipoterapii – celkové náklady činily cca 260 000,- Kč.

Prosinec 2009

V roce 2009 rozšířilo občanské sdružení CPK Chrpa spolupráci s naším střediskem a bezplatně nám pronajalo druhého koně. Jedná se o valacha českomoravského belgika jménem Alan, který byl více než 3 měsíce připravován pro hiporehabilitaci v CPK Chrpa, aby v prosinci mohl být slavnostně předán do naší stáje. Více v medailonku Alana.

Aktuality pro rok 2010

Souhrnná čísla za období leden až prosinec 2010

Počet lekcí hiporehabilitace - 410
Počet pacientů, kteří prošli hiporehabilitací - 237
Počet účastí pacientů na hiporehabilitaci - 1699
Počet lekcí animoterapie - 393
Počet pacientů, kteří prošli animoterapií - 52
Počet účastí pacientů na animoterapii – 1010

Listopad

Z funkce revizora Nadačního fondu pro hipoterapii odstoupila Mgr.Dana Matoušková, do této funkce byla zvolena MUDr.Martina Benešová

9. 11.

MUDr.Andrea Mašková přednášela o psychoterapeutickém ježdění na Dni rodinných terapeutů v Lékařském domě v Praze

27. 10.

Tým střediska Pirueta se zúčastnil celostátního setkání klinické skupiny TVKPP konané v PL Kosmonosy

26. 10.

Tým Střediska Pirueta se aktivně zúčastnil konference TVKPP konané v PL Kosmonosy. Přednášeli jsme o využití TVKPP v pedopsychiatrii.

27. a 29. 9.

Proběhl konkurz na pracovníka v hiporehabilitaci na uvolněné místo po hlavní terapeutce Monice Kuchtové, která odchází na mateřskou dovolenou. Ze 12 uchazeček byla vybrána Bc.Martina Mrštinová, která posílí náš hiporehabilitační tým od ledna 2011.

25. 8. 2010

9. ročník veřejné benefice „Nejkrásnější pohled na svět“

Nadační fond pro hipoterapii v Psychiatrické léčebně Havlíčkův Brod uspořádal poslední středu v měsíci srpnu již tradiční veřejnou benefici. Posláním této akce je příjemné neformální setkání lidí v areálu Psychiatrické léčebny, podpora péče o psychické zdraví a prezentace některých prvků komplexní psychiatrické péče jakými jsou hiporehabilitace, canisterapie a arteterapie. Součástí benefice je také kromě vystoupení s koňmi a psy bohatý kulturní program – hudební a šermířská vystoupení, hry pro děti, improvizovaná čajovna, divácká volba „Kůň sympatie“, mezi našimi hosty jsou vždy známé osobnosti z uměleckého prostředí. Vážíme si také osobní podpory zástupců města Havlíčkův Brod. Letošní benefici přišlo zhlédnout rekordních cca 1 200 spokojených návštěvníků z Havlíčkobrodska, jsme velmi rádi, že věhlas naší benefice stále roste. Benefice se účastní samozřejmě také klienti psychiatrie. V přátelské atmosféře dochází k jejich integraci a je podporován proces destigmatizace duševně nemocných. Patronkou letošního ročníku byla herečka a moderátorka Kateřina Dušková. Více viz fotogalerie.

Benefiční výtěžek činil 12.733,-Kč a byl použit na provoz a rozvoj střediska Pirueta.

Srpen

Zahájena rekonstrukce ohrad výběhů pro naše koně včetně instalace elektrického ohradníku. Pokračování rekonstrukce se plánuje na jaro 2011. Akce je spolufinancována Nadačním fondem pro hipoterapii.

24. 6.

Ve středisku Pirueta se uskutečnilo celostátní setkání klinické skupiny TVKPP.

8. 4.

Tým střediska Pirueta se zúčastnil celostátního setkání klinické skupiny TVKPP v PL Jihlava.

březen 2010

Do naší stáje přibyl plánovaně poslední poník - hřebeček miniapaloosy jménem Conty. Společně s hřebečkem minishetlanda Flíčkem se stal miláčkem pacientů i personálu. Oba hřebečci prostě dělají radost všem. Více v medailonku Conty.

8. 1.

Tým střediska Pirueta se zúčastnil celostátního setkání klinické skupiny TVKPP v PL Kosmonosy

Leden 2010

Do zrekonstruované stáje pro poníky byla plánovaně zakoupena klisna welsh part-bred jménem Opera Beny. Tato klisna byla vybírána pro práci s dětskými pacienty, tak aby odlehčila příliš zatíženému valachovi haflinga Martinovi. Více v medailonku Opera Beny.

Svoji činnost ve správní radě Nadačního fondu pro hipoterapii ukončila MUDr. Markéta Zemanová, na její místo byla zvolena Jana Lukášová

 

Aktuality pro rok 2011

Souhrnná čísla za období leden až prosinec 2011

Počet terapeutických lekcí hiporehabilitace - 411
Počet pacientů, kteří prošli hiporehabilitací - 240
Počet účastí pacientů na hiporehabilitaci - 1956
Počet lekcí animoterapie - 442
Počet pacientů, kteří prošli animoterapií - 58
Počet účastí pacientů na animoterapii – 1100

V roce 2011 se opět zvýšila efektivita poskytování hiporehabilitační péče, které se mělo možnost zúčastnit historicky nejvíce pacientů.

7 terapeutických lekcí týdně je věnováno hospitalizovaným pacientům v Psychiatrické léčebně Havlíčkův Brod, 3 terapeutické lekce týdně jsou věnované ambulantním klientům, které tvoří převážně děti s kombinovanými vadami.

Animoterapie (ergoterapie ve stáji a jejím okolí) probíhá mimo terapeutické lekce. 

Hiporehabilitační tým střediska Pirueta se pravidelně účastnil v rámci České hiporehabilitační společnosti celostátních setkání klinické skupiny Psychoterapie pomocí koní a sekce Terapeutické využití koní, kde se pracovalo na standardech a vzdělávání v oboru a proběhly první zkoušky hiporehabilitačních koní, ve kterých terapeutka ing.Magda Škardová působila jako komisařka.

Listopad

Tým střediska Pirueta se aktivně zúčastnil 2.ročníku konference Psychoterapie pomocí koní konaného v PL Kosmonosy.

Říjen

Na podzim jsme museli bohužel minikoníka Flíčka vrátit jeho chovatelce z vážných zdravotních důvodů.

31. 8. 2011

10. ročník veřejné benefice „Jeden za všechny, všichni za jednoho“

Nadační fond pro hipoterapii ve spolupráci s Psychiatrickou léčebnou Havlíčkův Brod uspořádal poslední středu v měsíci srpnu již tradiční veřejnou benefici., tentokrát jubilejní 10.ročník. Posláním této akce je příjemné neformální setkání lidí v areálu Psychiatrické léčebny, podpora péče o psychické zdraví a prezentace některých prvků komplexní psychiatrické péče jakými jsou hiporehabilitace, canisterapie a arteterapie. Součástí benefice je také kromě vystoupení s koňmi a psy bohatý kulturní program – hudební, taneční a šermířská vystoupení, hry pro děti, improvizovaná čajovna, divácká volba „Kůň sympatie“. Letošní benefici přišlo zhlédnout rekordních cca 1 800 spokojených návštěvníků z havlíčkobrodska, jsme velmi rádi, že věhlas naší benefice stále roste. Benefice se účastní samozřejmě také klienti psychiatrie. V přátelské atmosféře dochází k jejich integraci a je podporován proces destigmatizace duševně nemocných.
Fotogalerie „Jeden za všechny, všichni za jednoho“

Červen

Pokračování rekonstrukce ohrad výběhů pro koně včetně instalace elektrického ohradníku. Spolufinancování Nadačním fondem pro hipoterapii.

28.-29. května

Workshop „Co nám říkají koně“
Středisko hiporehabilitace Pirueta Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod
Psychoterapeutické zajištění: PhDr. Jarmila Převrátilová, MUDr. Andrea Mašková, PhDr. Petra Černá-Rynešová, Pavla Vitmajerová
Hipologické zajištění: ing. Magda Škardová, Mgr. Kateřina Převorová, Bc. Martina Mrštinová

V posledním květnovém víkendu proběhl v Havlíčkově Brodě pilotní zážitkový projekt psychoterapie pomocí koní zaměřený na sebezkušenost a osobnostní růst. Workshop byl ohodnocen kredity pro psychology a zdravotní sestry. Tohoto v ČR ojedinělého projektu se zúčastnilo 12 frekventantů, kteří na sobě tvrdě pracovali ve dvou psychoterapeutických skupinách. Každou skupinu vedly dvě zkušené psychoterapeutky a nepostradatelného hipologického zajištění se velmi profesionálně ujaly terapeutky ze střediska hiporehabilitace Pirueta. Psychoterapeutický workshop si získal velkou přízeň a spokojenost svých frekventantů, psychoterapeutický tým si užil zajímavou a velmi příjemnou spolupráci, koně zvládli nároky na ně kladené zcela s přehledem. To jsou všechno důvody, proč se můžete v příštím roce na jaře těšit na 2. opakování, které by se mohlo stát součástí pěkné havlíčkobrodské tradice.
Fotogalerie Workshop „Co nám říkají koně“

20. května

MUDr.Andrea Mašková přednášela o využití hiporehabilitace v pedopsychiatrii na semináři České lékařské komory Havlíčkův Brod

Duben

V dubnu oslavilo středisko hiporehabilitace Pirueta Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod 10.výročí svého působení. Je neuvěřitelné, jak ten čas letí. Když se ohlédneme zpátky, vidíme na této cestě velký kus práce mnoha lidí. Práce, která je korunována vysoce kvalitním výsledkem. Psychiatrická léčebna získala v projektu hiporehabilitace nejen pacienty vyhledávanou a účinnou léčebnou metodu, ale také výborného prostředníka pro komunikaci se širokou veřejností a pro zlepšení prestižního postavení v očích veřejnosti. Hiporehabilitace napomáhá bourat pomyslné zdi mezi psychiatrickou léčebnou a okolním světem, park léčebny oživuje pozitivní koňská energie a láká k návštěvě mnohé havlíčkobrodské.

6. ledna

Hiporehabilitační tým Pirueta se zúčastnil celostátního setkání klinické skupiny Psychoterapie pomocí koní v PL Jihlava.

Leden

Na volné místo terapeutky nastoupila vítězka podzimního konkurzu Bc. Martina Mrštinová. Přejeme jí i nám dobrou spolupráci. Více medailon.

Aktuality pro rok 2012

6. listopad 2012

Hiporehabilitační tým střediska Pirueta se zúčastnil celostátní konference s mezinárodní účastí Psychoterapie pomocí koní, kterou tradičně pořádá hipocentrum PL Kosmonosy pod vedením Petry Černé-Rynešové. Magda Škardová zde referovala o proběhlém workshopu s paní Gundulou Hauser.

Říjen 2012

Do našeho hiporehabilitačního týmu se po mateřské dovolené vrátila terapeutka Miroslava Hepnerová (která se mezi tím vdala a doplnila si vzdělání, takže Bc. Miroslava Šeredová). Rozloučili jsme se se zastupující terapeutkou Mgr. Kateřinou Převorovou.

13.-14. říjen 2012

„Člověk nepotřebuje vědět, co je dobré a co špatné, člověk potřebuje pocítit, co je lepší nebo horší“

V našem středisku proběhl úspěšně dlouho očekávaný intenzivní teoreticko-praktický víkendový workshop zaměřený na možnosti terapeutické práce s koněm a systemické základy a metody v psychoterapii pomocí koní s rakouskou lektorkou paní Gundulou Hauser, exprezidentkou Federation of Riding for Disabled. Workshop byl koncipován pro 20 účastníků, kteří pracují v hiporehabilitaci, o mezinárodní účast se postarali manželé Hollých ze slovenských Hronovců.
Intermezzo z workshopu
Fotogalerie „Setkání s Gundulou Hauser“

29. srpen 2012

11. ročník veřejné benefice „S nadějí v sedle“

Nadační fond pro hipoterapii ve spolupráci s Psychiatrickou léčebnou Havlíčkův Brod uspořádal poslední středu v měsíci srpnu již tradiční veřejnou benefici., tentokrát 11.ročník. Posláním této akce je příjemné neformální setkání lidí v areálu Psychiatrické léčebny, podpora péče o psychické zdraví a prezentace některých prvků komplexní psychiatrické péče jakými jsou hiporehabilitace, canisterapie a arteterapie. Součástí benefice je také kromě vystoupení s koňmi a psy bohatý kulturní program – hudební, taneční a šermířská vystoupení, hry pro děti, improvizovaná čajovna, divácká volba „Kůň sympatie“. Letošní benefici přišlo zhlédnout rekordních cca 2000 spokojených návštěvníků z havlíčkobrodska, jsme velmi rádi, že věhlas naší benefice stále roste. Benefice se účastní samozřejmě také klienti psychiatrie. V přátelské atmosféře dochází k jejich integraci a je podporován proces destigmatizace duševně nemocných. Díky našim návštěvníkům získal Nadační fond pro hipoterapii na své konto částku téměř 36.000,-Kč. Děkujeme.
Fotogalerie „S nadějí v sedle“

Červenec, srpen 2012

Proběhlo vybudování klasické napaječky ve výběhu pro koně, což nejen zvýšilo wellfare našich hiporehabilitačních koní, ale také ulehčilo práci hiporehabilitačnímu týmu. Náklady na napaječku byly hrazeny z prostředků Nadačního fondu pro hipoterapii.

12.-13. 5. 2012

Psychoterapie pomocí koní - workshop „Co nám říkají koně“
12.-13. 5. 2012 proběhl v Havlíčkově Brodě 2. ročník tohoto zážitkového workshopu zaměřený na sebezkušenost a osobnostní růst určený pracovníkům a pracovnicím v pomáhajících profesích. Zúčastnili se ho jak „koňáci“ tak lidé „koňmi nepolíbení“, kteří na sobě tvrdě pracovali ve dvou psychoterapeutických skupinách. Každou skupinu vedly dvě zkušené psychoterapeutky a nepostradatelného hipologického zajištění se velmi profesionálně ujaly tři terapeutky ze střediska hiporehabilitace Pirueta. Psychoterapeutický workshop si opět získal velkou přízeň a spokojenost svých frekventantů, psychoterapeutický tým si užil zajímavou a velmi příjemnou spolupráci, koně zvládli nároky na ně kladené zcela s přehledem.

To jsou všechno důvody, proč se můžete v květnu 2013 těšit na 3. ročník workshopu „Co nám říkají koně“. Očekávat můžete bezpečnou atmosféru, prostor pro sebevyjádření, psychoterapeutické vedení a v neposlední řadě příjemné a funkční zázemí. Neočekávejte přednášky, mentorování ani učení se horsemanshipu.
(fotogalerie workshop)

Leden

Do naší stáje plánovaně přibyl minikoníček Toby von Roby, který nahradil nemocného minikoníčka Flíčka. 3 letí minikoníci Toby a Conty se stali nerozlučnými přáteli a do našeho hiporehabilitačního střediska přináší spoustu pozitivní energie nejen pacientům ale i personálu a návštěvníkům parku Psychiatrické léčebny. Více medailon Tobyho.

AKTUALITY 2013

Prosinec 2013

V  roce 2013 se udržela vysoká efektivita poskytování hiporehabilitační péče. Uskutečnilo se celkem 423 terapeutických jednotek hiporehabilitace, kterých se zúčastnilo 249 pacientů, celkový počet účastí na hiporehabilitaci byl 1986. Počet terapeutických jednotek animoterapie (pracovní činnost spojená se stájí a koňmi) byl 456, počet pacientů, kteří prošli animoterapií byl 52, počet účastí pacientů na animoterapii byl 926.

7 terapeutických jednotek týdně je věnováno hospitalizovaným pacientům v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod, 3 terapeutické jednotky týdně jsou věnované ambulantním klientům, které tvoří převážně děti s kombinovaným handicapem.

Hiporehabilitační tým střediska Pirueta se pravidelně účastnil v rámci České hiporehabilitační společnosti celostátních setkání klinické skupiny Psychoterapie pomocí koní a sekce Terapeutické využití koní, kde se doknčily na standardy a program vzdělávání v oboru.  V listopadu se hiporehabilitační tým střediska Pirueta zúčastnil celostátní konference s mezinárodní účastí Psychoterapie pomocí koní, kterou tradičně pořádá hipocentrum PN Kosmonosy. Na celostátní členské schůzi České hiporehabilitační společenosti byla garantka týmu Pirueta MUDr.Andrea Mašková oceněna putovním pohárem ČHS za mnohaletou práci v oblasti hiporehabilitace.

Září 2013

 Na základě splnění podmínek pro  personální a kvalifikační obsazení týmu, podmínek pro hiporehabilitační koně se specializační licencí a podmínek pro potřebné zázemí získalo Středisko hiporehabilitace Pirueta PN H.Brod  statut Středisko praktické výuky České hiporehabilitační společnosti v oblasti Psychoterapie pomocí koní, Aktivity s využitím koní a Příprava koní pro hiporehabilitaci.  

28. srpen 2013

12. ročník veřejné benefice PCHYCHIATRIE HB OPEN

Nadační fond pro hiporehabilitaci ve spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Havlíčkův Brod uspořádal poslední středu v měsíci srpnu již tradiční veřejnou benefici., tentokrát 12.ročník. Posláním této akce je příjemné neformální setkání lidí v areálu Psychiatrické nemocnice, podpora péče o psychické zdraví a prezentace některých prvků komplexní psychiatrické péče jakými jsou hiporehabilitace, canisterapie a arteterapie. Součástí benefice je také kromě vystoupení s koňmi a psy bohatý kulturní program – hudební, taneční a šermířská vystoupení, hry pro děti, improvizovaná čajovna, divácká volba „Kůň sympatie. Loňskou benefici přišlo zhlédnout  cca 2000 spokojených návštěvníků z havlíčkobrodska, jsme velmi rádi, že věhlas naší benefice stále roste. Benefice se účastní samozřejmě také klienti psychiatrie. V přátelské atmosféře dochází k jejich integraci a je podporován proces destigmatizace duševně nemocných. Díky našim návštěvníkům získal Nadační fond pro hiporehabilitaci na své konto částku  36.296,- Kč. 

18.-19. květen 2013

3.ročník psychoterapuetického workshopu Co nám říkají koně

Ve středisku hiporehabilitace Pirueta PN H.Brod proběhl  3. ročník  úspěšného psychoterapuetického workshopu zaměřený na sebezkušenost a osobnostní růst určený nejen pracovníkům a pracovnicím v pomáhajících profesích.

Základním stavebním kamenem pro psychoterapeutické skupiny našeho workshopu je práce s koněm ze země a objevování neverbální komunikace, která bývá u lidí z velké části neuvědomovaná. Při komunikaci člověka s koněm ve volnosti vzniká obrovské množství cenného terapeutického materiálu, který může být posléze pod vedením zkušeného psychoterapeuta zpracován, vědomě přijat a dále využit v osobním i profesním životě. Protože se v našem workshopu jedná o krátkou psychoterapeutickou práci, nejsou samozřejmě jeho obsahem hluboké zásahy do psychiky. Náš dvoudenní workshop může nabídnout nastínění některých důležitých aspektů a směřování na další cestě.

U prvotní myšlenky našeho autorského a originálního psychoterapeutického projektu stála terapeutka Monika Kuchtová se svojí hiporehabilitační klisnou Janou. Samotnou koncepci, terapeutické principy a terapeutický rámec včetně organizačních postupů vypracovala PhDr. Jarmila Převrátilová (psycholožka a psychoterapeutka s psychoanalytickým zaměřením) a MUDr.Andrea Mašková (psychiatrička a psychoterapeutka se systemickým zaměřením). Konsultace týkající se přirozené komunikace s koněm poskytla terapeutka Mgr.Kateřina Převorová. 

Březen 2013 

Jako důstojnou náhradu za naši spolehlivou klisnu Janu, která odešla ze života po delší nemoci ve věku 18 let, se podařilo pro hiporehabilitaci získat velmi nadějnou 7 letou  klisnu merénského koně jménem Sorika. Sorika je bezplatně zapůjčena od občanského sdružení CPK Chrpa pod vedením ing.Tomáše Ditrta. Vedle Alana a Tonyho se jedná již o třetího hiporehabilitačního koně, které toto sdružení zakoupilo pro naše středisko a  umožnilo nám ho bezplatně pronajmout. 

10. února 2013 

Tento den přešla přes svůj duhový most naše hiporehabilitační klisna Jana. Opustila nás navždy ve věku 18 let. Naše poděkování této výjimečné kobyle si můžete přečíst v Dopisu Janě.