strIdMm =
strIdMenu = 6
imax = 5
strSmenu = 1
jmax = 5
errcode = 1
Středisko hiporehabilitace Pirueta
 
Stora Enso, Ždírec nad Doubravou
Vipharm
Mentalis
Bosch Diesel, s.r.o. Spacecom
Amylon Hartmann Rico
Auto Špinar DVOŘÁK stavby pozemních komunikací
Medopharm Okrasné rostliny Křesťan
Tiskárny Havlíčkův Brod Puškařství Lubomír Hepner
Centrum přípravy koní pro hipoterapii CHRPA Kooperativa
Crespo, s.r.o. - reklamní společnost Pivovar Rebel Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod Zentiva
POS realitní kancelář Evropa Angelini
Lundbeck  
MUDr. Štěpánka Hromadová, Jihlava MUDr. Petr Hromada, Havlíčkův Brod
MUDr. Eva Cyrusová, Havlíčkův Brod Mgr. Radim Horsinka, Ostrava
MUDr. Jaromír Mašek, Psychiatrie Hlinsko, s.r.o. Petr Musil,
Choceň
betadine

Provozně-bezpečnostní řád hiporehabilitace

(novelizace ke dni 4. 3. 2009)

Hiporehabilitace je terapeutická metoda využívající k léčbě pacienta koně. Hiporehabilitace má celkem tři podjednotky:

 1. hipoterapie – užívá se v rehabilitaci, ortopedii, neurologii a slouží k léčbě především pohybového aparátu člověka,
 2. léčebně pedagogicko-psychologické ježdění (LPPJ) – užívá se v psychiatrii, psychoterapii, pedagogice a socioterapii k léčbě duševního stavu člověka,
 3. sportovní ježdění hendikepovaných (jako odvětví parasportů).

V Psychiatrické léčebně Havlíčkův Brod se aktuálně provádí LPPJ.

Techniky užívané v LPPJ

 • přímý fyzický kontakt s koněm (hlazení, objímání),
 • krmení koně z ruky (tvrdým chlebem, ovocem, zeleninou),
 • vodění koně na vodítku (na venkovní jízdárně, v kryté jízdárně, v terénu koni dobře známém),
 • jízda na koni – v sedle nebo s madly:
  – na venkovní jízdárně, v kryté jízdárně nebo v terénu koni dobře známém - s nasedáním z rampy nebo ze země,
  – za asistence hipoterapeuta nebo samostatně,
 • sedlání a uždění koně,
 • čištění koně (v boxu, v ohrazeném prostoru – na jízdárně, před stájí apod.),
 • práce ve stáji (obnova podestýlky, krmení, úklid stájových prostor a prostor kolem stáje),
 • kongitivní trénink (základní informace o koních – původ, chov, smysly, barvy, chování, využití, součásti koňské výstroje),
 • práce s koněm ze země (metoda přirozené komunikace),
 • hry, soutěže, testy (pomůcky, míče, kužely, plyšové hračky, kavalety).

Složení týmu LPPJ:
garantující psychiatr, hlavní hipoterapeut (instruktor LPPJ), hipoterapeuti (hipologové), pomocníci pro hipoterapii, vyškolený zdravotnický asistent.

Kompetence jednotlivých členů týmu:

 • Garantující psychiatr odborná terapeutická garance metody.
 • Hipoterapeut – zajišťuje komplexní chod stáje a ošetřování koní, připravuje koně LPPJ (t.j. jezdí na koni v sedle nebo s madly na venkovní jízdárně, v kryté jízdárně nebo v terénu, lonžuje koně, pracuje s koněm ze země apod.), vede lekce LPPJ, vytváří terapeutickou náplň lekcí LPPJ, přizpůsobuje každou lekci individuálně potřebám koně a skladbě pacientů, řeší všechny nenadálé a neočekávané situace s koněm, dbá na maximální bezpečnost všech zúčastněných.
 • Pomocník pro hipoterapii má v pracovní smlouvě práci s koněm - zajišťuje ošetřování koní, připravuje koně pro LPPJ (t.j. jezdí na koni v sedle nebo s madly na venkovní jízdárně, v kryté jízdárně nebo v terénu, lonžuje koně, pracuje s koněm ze země apod.). Při lekcích LPPJ může pomáhat hipoterapeutovi, řeší všechny nenadálé situace s koněm.
 • Vyškolený zdravotnický asistent (lékař, psycholog, střední a pomocný zdravotnický personál) - doprovází pacienty na LPPJ, věnuje se pacientům. Asistuje hipaterapeutovi při provádění jednotlivých technik (a-j viz výše). Pomáhá pacientovi při kontaktování se s koněm, pomáhá pacientovi při nasedání z rampy, pomáhá pacientovi při sesedání, pomáhá pacientovi při čištění koně, pomáhá pacientovi při jízdě na koni (je-li třeba, přidržuje pacienta za kotník, komunikuje s ním). Pohybuje se tedy v bezprostřední blízkostí koně (stejně jako pacienti), dbá na svou bezpečnost a na bezpečnost pacientů (zná pravidla kontaktu s koněm ve stáji i v terénu). Nepracuje s koněm přímo - t.j. nevodí koně na vodítku nebo na lonžích, a to samotného ani s pacientem v sedle - tato činnost náleží pouze hipoterapeutovi nebo pomocníkovi pro hipoterapii.

Kůň pro LPPJ – je speciálně vybírán, speciálně připravován, je mu věnována kvalitní péče (odpovídá hlavní hipoterapeut).
Indikace pacienta pro LPPJ – ošetřující lékař.
Záznam o LPPJ – individuální plány pacientů (odpovídá hlavní hipoterapeut).

Bezpečnostní vybavení stáje.

 1. zabezpečovací elektronický systém EZS, EPS (signalizace vzniku požáru a vloupání do objektů hipoterapie),
 2. umístění hasicích přístrojů, nadzemního hydrantu, hlavního vypínače elektrického proudu a hlavního uzávěru vody, lékárničky první pomoci pro osoby a pro koně,
 3. kancelář hipoterapie – umístění telefonu.

V objektu stájí a skladů hipoterapie platí přísný zákaz kouření.

Školení zdravotnických asistentů.

Jmenný seznam vyškolených zdravotnických asistentů pro LPPJ je uložen v kanceláři hipoterapie (odpovídá hlavní hipoterapeut).

Záznam o provedení odborného školení dle materiálu „Osnova školení zdravotnických asistentů pro asistenci při léčebně pedagogicko-psychologickém ježdění (LPPJ)“ – novelizace dne 4. 3. 2009 – uložen v kanceláři hipoterapie (odpovídá hlavní hipoterapeut).

Školení hipoterapeutů a pomocníků pro hipoterapii.

Školení se provádí v rozsahu odpovídajícím zavedenému systému školení zaměstnanců léčebny. Obsah školení pro hipoterapii se doplňuje materiály – viz přílohy.

Zpracovaly: MUDr. Andrea Mašková, Monika Kuchtová
Konzultace BOZP: Jan Nedoma

V Havlíčkově Brodě, 4. 3. 2009

Schvaluje: MUDr. Jaromír Mašek v.r.
ředitel léčebny