strIdMm =
strIdMenu = 2
imax = 5
strSmenu =
jmax = 0
errcode = 1
 
Stora Enso, Ždírec nad Doubravou
Vipharm
Mentalis
Bosch Diesel, s.r.o. Spacecom
Amylon Hartmann Rico
Auto Špinar DVOŘÁK stavby pozemních komunikací
Medopharm Okrasné rostliny Křesťan
Tiskárny Havlíčkův Brod Puškařství Lubomír Hepner
Centrum přípravy koní pro hipoterapii CHRPA Kooperativa
Crespo, s.r.o. - reklamní společnost Pivovar Rebel Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod Zentiva
POS realitní kancelář Evropa Angelini
Lundbeck  
MUDr. Štěpánka Hromadová, Jihlava MUDr. Petr Hromada, Havlíčkův Brod
MUDr. Eva Cyrusová, Havlíčkův Brod Mgr. Radim Horsinka, Ostrava
MUDr. Jaromír Mašek, Psychiatrie Hlinsko, s.r.o. Petr Musil,
Choceň
betadine

rok 2001

29.8. se konalo slavnostní zahájení provozu vlastní hipoterapie. V úvodu všechny přivítal ředitel PL Havlíčkův Brod MUDr. Jiří Kořán a poděkoval všem zaměstnancům PL, kteří se podíleli na přípravě hipoterapeutického zázemí, Nadačnímu fondu pro hipoterapii a sponzorům.

Kromě jiného proběhla také praktická ukázka hipoterapie s pacienty z odd.6A a s dětskými pacienty z odd.5 - vodění koní, jízda na koních, nasedání z rampy, nakonec odsedlání, oduždění a čištění koní.
MUDr. Jiří Kořán

rok 2002

28.8. proběhla 1. veřejná benefice s názvem "Kůň terapeutem lidské duše". Patronem projektu "Kůň terapeutem lidské duše" se stal herec Vladimír Javorský, člen činohry Národního divadla.

Samozřejmě je zde program benefice. Benefice se zúčastnila také paní Ilka Vaďurová, předsedkyně sekce léčebně pedagogického ježdění České hiporehabilitační společnosti. Velmi nás potěšilo její kladné hodnocení naší hipoterapeutické práce.

Video ke stažení:
1. část - délka 2:33 min., velikost 10MB
2. část - délka 1:02 min., velikost 4MB
3. část - délka 1:18 min., velikost 5MB
4. část - délka 1:20 min., velikost 5MB
Vladimír Javorský

rok 2003

27.8. proběhla 2. veřejná benefice s názvem "Koně lidem". Opět je zde k dispozici program benefice, který trval téměř 3,5 hodiny a přišlo jej shlédnout cca 300 návštěvníků. Prodejem výrobků z terapeutických dílen získal Nadační fond 7.000,- Kč.

Mezi hosty byl také pan Petr Salava, prezident Amfory, který podpořil benefici svou přítomností a také obnosem 5.000,- Kč.
Petr Salava

rok 2004

25.8. uspořádali Nadační fond pro hipoterapii, Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod a Hipoterapie Pirueta 3.ročník veřejné benefice s názvem "Koně, psi, lidi a psychiatrie". Benefici přijela podpořit a velmi milým hostem se stala paní Marta Kubišová, která celé akci vdechla jedinečnou atmosféru.

Benefici moderovala MUDr. Andrea Mašková, a to 11 dní před narozením svého druhého syna. Benefiční výtěžek tento rok činil 9.263,- Kč a byl poukázán na konto nadačního fondu.
Marta Kubišová

rok 2005

Kateřina Dušková

Úspěšně proběhl 4. ročník veřejné benefice, tentokrát s názvem "Koně a psi patří k lidem". Bohatý téměř 3 hodinový program přišlo shlédnout okolo 300 návštěvníků. Tradiční ukázky hipoterapie a canisterapie měly velmi pozitivní ohlas. Diváci mohli shlédnout výstavu arteterapie, vystoupení kapely Dostavník, písničkáře Jakuba Kříže a volného šermířského sdružení Armentum. Tradičně přijela improvizovaná čajovna Kuba-Pařízek Jihlava. Na vysoké úrovni byla také ukázka agility (překážková dráha pro psy) pod vedením paní Fuksové.

Mediálním partnerem se stalo Zpravodajství z Vysočiny HBin, benefici moderoval pan Milan Pilař. Bohužel před beneficí onemocněla paní Marta Kubišová, a tak nemohla přijet, ale přislíbila svou účast na příští rok. Realizačnímu týmu se na poslední chvíli podařilo získat pro podporu letošní benefice paní Kateřinu Duškovou, herečku a moderátorku Receptáře, která byla tak ochotná a přijela do Havlíčkova Brodu i se svou dcerou Kristýnou.

Benefici přišel pozdravit také starosta města H.Brod ing.arch. Jaroslav Kruntorád a přislíbil finanční podporu této akce v příštím roce. Pan ing.Ditrt prezentoval občanské sdružení CPK Chrpa (centrum přípravy koní pro hipoterapii), se kterým jsme navázali spolupráci a od kterého máme nyní pronajatou klisnu Valerii. Všem pořadatelům i účinkujícím patří velký dík.

rok 2006

30. srpna úspěšně proběhl 5. ročník veřejné benefice s názvem „Koně a psi v akci“. Celý realizační tým těší rok od roku se zvyšující návštěvnost a zájem o tuto akci. Patronkami letošního ročníku se staly paní Marta Kubišová a Kateřina Dušková. Obě dámy přislíbily i spolupráci do budoucna. Mezi hosty benefice byli také paní starostka Města Havlíčkův Brod ing. Fišerová a pan místostarosta ing. Honzárek. Výtěžek benefice činil 8688 Kč a byl poukázán na účet Nadačního fondu pro hipoterapii v Psychiatrické léčebně Havlíčkův Brod, bude použit na provoz a rozvoj naší hipoterapie Pirueta. Marta Kubišová

rok 2007

29. 8. proběhl úspěšně 6. ročník veřejné benefice „Na koně si vyskočím“. Program shlédlo okolo 400 diváků. Těší nás, že ohlasy byly velmi příznivé. Největší úspěch měla představení hipoterapie "Včelí medvídci" a "Hříšný tanec". V divácké volbě "Kůň symptaie" poprávu vyhrála zkušená klisna Hakona. 8 vylosovaných diváků se mohlo svést na našich hipoterapeutických koních. Srdce dětského obecenstva si získalo šermířské divadlo Zubři. Návštěvníci mohli obdivovat výstavu arteterapie, mohli posedět v improvizované čajovně Kuba-Pařízek Jihlava a také si prohlédnout prostory stáje i s koňmi. Tradičně bodovala agilita (překážková dráha pro psy) a samozřejmě i canisterapie se zapojením dětí z obecenstva. Benefiční pohlednicový výtěžek 10.608 Kč byl uložen na účet Nadačního fondu pro hipoterapii a bude použit na provoz hipoterapie Pirueta. Benefiční pohledky s našimi koňmi sponzorsky připravila reklamní agentura Crespo Havlíčkův Brod.

Na koně si vyskočím

rok 2008

Svět na koňském hřbetě

27. 8. 2008 se uskutečnil 7. ročník veřejné benefice „Svět na koňském hřbetě“.

Nadační fond pro hipoterapii v Psychiatrické léčebně Havlíčkův Brod uspořádal poslední středu v měsíci srpnu již tradiční veřejnou benefici přímo v areálu Psychiatrické léčebny. Posláním této akce je prezentovat hipoterapii, canisterapii, arteterapii a havlíčkobrodskou psychiatrii jako takovou. Součástí benefice je také kromě vystoupení s koňmi a psy bohatý kulturní program – hudební a šermířská vystoupení, hry pro děti, improvizovaná čajovna, divácká volba „Kůň sympatie“, mezi našimi hosty jsou vždy známé osobnosti z uměleckého prostředí. Letošní benefici přijeli podpořit herečka Vanda Hybnerová a herec Josef Pejchal. Vážíme si také osobní podpory paní starostky ing.Jany Fischerové. Benefici přišlo zhlédnout okolo 500 spokojených návštěvníků z havlíčkobrodska, jsme velmi rádi, že věhlas naší benefice stále roste. Děkujeme všem našim sponzorům za jejich laskavou a věrnou podporu.

Benefice se účastní samozřejmě také klienti psychiatrie. V přátelské atmosféře dochází k jejich integraci a je podporován proces destigmatizace duševně nemocných.

Benefiční výtěžek činil 9.737,- Kč a bude použit na provoz a rozvoj hipoterapie Pirueta.

rok 2009

Pod kopyty koní země zazpívá

26. 8. 2009 proběhl 8. ročník veřejné benefice „Pod kopyty koní země zazpívá“

Nadační fond pro hipoterapii v Psychiatrické léčebně Havlíčkův Brod a Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod uspořádaly poslední středu v měsíci srpnu již tradiční veřejnou benefici. Posláním této akce je příjemné neformální setkání lidí v areálu Psychiatrické léčebny, podpora péče o psychické zdraví a prezentace některých prvků komplexní psychiatrické péče jakými jsou hiporehabilitace, canisterapie a arteterapie. Součástí benefice je také kromě vystoupení s koňmi a psy bohatý kulturní program – hudební a šermířská vystoupení, hry pro děti, improvizovaná čajovna, divácká volba „Kůň sympatie“, mezi našimi hosty jsou vždy známé osobnosti z uměleckého prostředí. Patronem letošní benefice se stali herec Josef Pejchal a moderátorka Kateřina Dušková. Vážíme si také osobní podpory paní starostky ing.Jany Fischerové. Letošní benefici přišlo zhlédnout rekordních cca 1 000 spokojených návštěvníků z havlíčkobrodska, jsme velmi rádi, že věhlas naší benefice stále roste. Benefice se účastní samozřejmě také klienti psychiatrie. V přátelské atmosféře dochází k jejich integraci a je podporován proces destigmatizace duševně nemocných.

Benefiční výtěžek činil rekordních 17.124,- Kč a byl použit na provoz a rozvoj Střediska Pirueta.