Odborné stáže

staze staze staze

Nabídka odborných stáží

  • Hiporehabilitace v psychiatrii
  • Psychoterapie pomocí koní
  • Aktivity s využitím koní
  • Příprava koní pro hiporehabilitaci

Lektorky:
Monika Kuchtová, DiS., Ing.Martina Mrštinová, DiS., Bc.Karolína Perlová, Šárka Honzová

Garantka:
MUDr. Andrea Mašková

Cílové skupiny:
hospitalizovaní klienti s duševní poruchou či onemocněním (dospělí, děti, senioři), ambulantní klienti (děti s kombinovanými vadami a jejich rodiny)

Cena:
týdenní odborná stáž (Pondělí -Pátek) 1.600,- Kč
jednodenní odborná stáž (všední dny) 550,- Kč