Psychoterapie pomocí koní

Workshop Co nám říkají koně

Workshop „Co nám říkají koně“ - Psychoterapie pomocí koní

Jedinečná příležitost pro ty, kteří mají zájem pracovat na svém osobnostním růstu

Všichni, kteří pracují s lidmi v pomáhajících profesích (lékaři, psychologové, zdravotní sestry, pedagogové, sociální pracovníci atd.), potřebují nutně znát sami sebe, aby mohli účelně a zároveň eticky pomáhat druhým lidem, potřebují mít zmapované své vlastní motivy a rezervy, aby dokázali chránit své fyzické a duševní zdraví, potřebují aktivně bojovat proti syndromu vyhoření a vypořádávat se s osobními problémy. Toto vše je nelehká celoživotní práce, ve které bychom chtěli malým dílem pomoci. Naším psychoterapeutickým workshopem rozšiřujeme nabídku možností, jakým způsobem pracovat na sebereflexi a osobnostním růstu.

Pro uchopení osobních témat účastníků workshopu využíváme práci s koněm ze země a objevování vlastní neverbální komunikace. Nejedná se o seminář ani o praktické učení se horsemanshipu. Workshop je určen pro účastníky, kteří se chtějí věnovat sebepoznání a pracovat se svými emocemi, chováním, komunikací a postoji v životě. Účastníci mohou prostřednictvím workshopu nalézt některé důležité osobní aspekty a díky tomu lépe směřovat svoji další cestu životem. S koněm se pracuje ze země individuálně, ale sdílení prožitků a komunikace probíhá ve skupině. Očekávat můžete bezpečnou atmosféru, prostor pro sebevyjádření, psychoterapeutické vedení a funkční zázemí. 

U prvotní myšlenky našeho autorského a originálního psychoterapeutického projektu stála terapeutka Monika Kuchtová, DiS. se svojí hiporehabilitační klisnou Janou. Samotnou koncepci, terapeutické principy a terapeutický rámec včetně organizačních postupů vypracovala PhDr. Jarmila Převrátilová (psycholožka a psychoterapeutka s psychoanalytickým zaměřením) a MUDr.Andrea Mašková (psychiatrička a psychoterapeutka se systemickým zaměřením). Konsultace týkající se přirozené komunikace s koněm poskytla terapeutka Mgr.Kateřina Převorová.

Ke spolupráci využíváme hiporehabilitační koně střediska Pirueta. Tito koně jsou speciálně připravovaní pro práci ze země a mají zkušenost s komunikací s množstvím různých lidí. 

Aktuálně máme za sebou již 5 ročníků našeho psychoterapeutického workshopu. Pro celý realizační tým to byla velmi pěkná práce a musíme se sklonit před odvahou a otevřeností některých zúčastněných, kteří si dokázali z workshopu odvézt maximum..

Workshop je ohodnocen kredity pro psychology, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, zdravotní sestry.

Těšíme se na vás !!!