Stora Enso, Ždírec nad Doubravou
Vipharm
Mentalis
Bosch Diesel, s.r.o. Spacecom
Amylon Hartmann Rico
Auto Špinar DVOŘÁK stavby pozemních komunikací
Medopharm Okrasné rostliny Křesťan
Tiskárny Havlíčkův Brod Puškařství Lubomír Hepner
Centrum přípravy koní pro hipoterapii CHRPA Kooperativa
Crespo, s.r.o. - reklamní společnost Pivovar Rebel Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod Zentiva
POS realitní kancelář Evropa Angelini
Lundbeck  
MUDr. Štěpánka Hromadová, Jihlava MUDr. Petr Hromada, Havlíčkův Brod
MUDr. Eva Cyrusová, Havlíčkův Brod Mgr. Radim Horsinka, Ostrava
MUDr. Jaromír Mašek, Psychiatrie Hlinsko, s.r.o. Petr Musil,
Choceň
betadine

O nás

Pastva

 

Nadační fond pro hiporehabilitaci je neziskovou a nestátní organizací a je registrován v nadačním rejstříku Krajského soudu Hradec Králové v oddílu N, vložce číslo 10 od 1.12.1998 

Nadační fond inicioval a podporoval založení hiporehabilitačního zázemí v areálu psychiatrické nemocnice svým prvním projektem s názvem "Hippos" (r. 2000). Druhý projekt Nadačního fondu s názvem "Kůň terapeutem lidské duše" se týkal rozšíření hiporehabilitace o další dva koně (r. 2003). Třetí projekt Nadačního fondu se zabýval vybudováním kryté jízdárny pro hiporehabilitaci (r. 2007). Čtvrtý projekt „Poníci“ rozšířil řady hiporehabilitačních koní o poníky a byly zrekonstruovány sklady na stájové boxy pro poníky (r. 2009). Pátý projekt „Renovace“ probíhal v letech 2010-2011 a týkal se rekonstrukce dřevěných ohrad a jejich doplnění o elektrické ohradníky a pokračoval v letech 2012-2013 obnovou venkovní jízdárny a vybudováíním napaječky pro koně ve výběhu. Roky 2017-2018 byly věnovány projektu „Martin“ a byl vybudovám prostorný přístřešek pro koně ve výběhu s možností celodenního pobytu. Další projekty jsou průběžně chystány.

Nadační fond získal v minulosti finance prostřednictvím grantů NROS, Nadace ČEZ, dále získává sponzory mezi firmami, podniky, společnostmi i fyzickými osobami v regionu a také mezi farmaceutickými společnostmi.

Každoročně poslední středu v měsíci srpnu pořádá Nadační fond ve spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí tradiční veřejnou benefici. Posláním této akce je příjemné neformální setkání lidí v areálu Psychiatrické nemocnice, podpora péče o psychické zdraví a prezentace některých prvků komplexní psychiatrické péče jakými jsou hiporehabilitace, canisterapie, muzikoterapie a arteterapie. Hlavní součástí benefice je hudebně-dramatické vystoupení klientů psychiatrie a klientů z ambulantní péče hiporehabiltace s koňmi, každoročně s originálním scénářem, kdy se jedná o premiéru a derniéru zároveň. Mohli jsme již shlédnout představení „Archa Noemova“, „Cesta kolem světa“, „Cirkusová manéž“, „Na Indiánské stezce“, „Křížem krážem oceánem“, „Kouzelná květina pro Malého prince“, Naše příběhy pod pěti kruhy“ a další. Tradiční bohatý kulturní program zahrnuje hudební, taneční a šermířská vystoupení, hry pro děti, divácká volba „Kůň sympatie“. Veřejnou benefici přichází zhlédnout okolo 3000 spokojených návštěvníků z havlíčkobrodska. Benefice se účastní samozřejmě také klienti psychiatrie. V přátelské atmosféře dochází k jejich integraci a je podporován proces destigmatizace duševně nemocných.

 

Orgány Nadačního fondu pro hiporehabilitaci:

 • Statutárním orgánem je správní rada, která má 3 členy.
 • Funkční období jednotlivých členů správní rady je tříleté.
 • Každý člen správní rady je oprávněn jednat jménem Nadačního fondu samostatně.
 • Nadační fond se řídí svým statutem, novelizovaným 16.10.2013.
 • Kontrolním orgánem Nadačního fondu je revizor. Funkční období revizora je tříleté.
 • Funkce v orgánech Nadačního fondu je čestná.

 

Cíle Nadačního fondu pro hiporehabilitaci:

 • Hlavním cílem Nadačního fondu je podpora budování, rozvoje a provozu hiporehabilitace Pirueta v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod.
 • Nadační fond podporuje odborný růst hiporehabilitačního týmu Pirueta a prezentuje hiporehabilitaci Pirueta u laické i odborné veřejnosti.

 

Zdroje Nadačního fondu pro hiporehabilitaci:

 • Zdrojem nadačního fondu jsou granty, dotace, nadační dary, benefiční akce, reklamní spolupráce.

 

Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků:

 • Nadační příspěvky se poskytují Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod za účelem budování, rozvoje a provozu hiporehabilitace Pirueta. Každý nadační příspěvek je dokladován darovací smlouvou a jeho čerpání je řádně doloženo.
 • Náklady související se správou Nadačního fondu nesmí převýšit 5% majetku podle jeho stavu ke dni 31.12. téhož roku. Jedná se o nutné výdaje spojené s vedením účetnictví, zadáváním auditů a reklamní propagací.
 • Práce členů správní rady Nadačního fondu pro hiporehabilitaci je dobrovolná a bezplatná.

  

Sídlo: Rozkošská 2322, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 67440568
Tel.: 605/788109
Č.ú.: 127855719/0300