Zhodnocení let 1998–2011

Zhodnocení roku 1998

Statut nadačního fondu / 1 Statut nadačního fondu / 2 Statut nadačního fondu / 3 Statut nadačního fondu / 3

Zhodnocení roku 1999

Statut nadačního fondu / 3 Statut nadačního fondu / 3

Zhodnocení roku 2000

Statut nadačního fondu / 3

Zhodnocení roku 2001

Statut nadačního fondu / 3 Statut nadačního fondu / 3

Zhodnocení roku 2002

Statut nadačního fondu / 3 Statut nadačního fondu / 3 Statut nadačního fondu / 3

Zhodnocení roku 2003

Statut nadačního fondu / 3 Statut nadačního fondu / 3

Zhodnocení roku 2004

Rok 2004 byl pro nadační fond a hipoterapii rokem plodným na všech frontách.

V lednu byl založen Jezdecký klub Pirueta a jako občanské sdružení je registrován na Ministerstvu vnitra. Taktéž je klub členem České jezdecké federace a ČSTV. Jezdecký klub na základě svých stanov umožňuje využívat bezplatnou pomoc členů klubu při práci ve stáji a s koňmi(obzvláště o víkendech). Předsedkyní JK Pirueta byla zvolena cvičitelka koní Miroslava Hepnerová. V současné době má klub 12 členů.

Radostným dnem se stal 13.březen, když se klisně Kontese narodilo hříbě – klisnička Crazzy s výborným původem. Crazzy pobyla ve stáji 6 měsíců a potěšila pacienty i personál. Byla plánovaně prodána do dobrých rukou, protože výchova hříběte je dlouholetá a vyžaduje specifické podmínky.

V průběhu roku odešla metodická vedoucí a předsedkyně správní rady nadačního fondu MUDr.Andrea Mašková na mateřskou dovolenou. Od dubna byla na dobu určitou přijata třetí hipoterapeutka slečna Petra Šindelářová.

Hipoterapeutický tým (MUDr.Mašková, Kuchtová, Hepnerová) úspěšně referoval o našem hipoterapeutickém centru na celostátním semináři o hiporehabilitaci v Luži-Košumberk. Hipoterapeutky Kuchtová a Hepnerová přednášely o hipoterapii na semináři pro střední zdravotnický personál v PL H.Brod. Vedoucí hipoterapeutka Monika Kuchtová úspěšně dokončila doplňkové pedagogické studium při Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity Brno.

25.srpna uspořádal Nadační fond a Hipoterapie Pirueta Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod 3.ročník veřejné benefice s názvem „Koně, psi, lidi a psychiatrie“. Tato akce konaná za branami Psychiatrické léčebny se stala již tradicí s pozitivním ohlasem u regionálních médiií i u návštěvníků. Benefiční odpoledne přijela podpořit paní Marta Kubišová, která celé akci vdechla jedinečnou atmosféru. Mezi hosty benefice patřili i zástupci havlíčkobrodské radnice - pan starosta ing. Kruntorád, paní místostarostka ing.Štrossová. Samozřejmou součástí programu byly ukázky hipoterapie, canisterapie a arteterapie. V kulturní části mohli diváci shlédnout hudební vystoupení havlíčkobrodské skupiny Blue Image a brněnského hudebníka Tomáše Kočko. Zajímavé bylo posezení v improvizované čajovně Kuba-Pařízek Jihlava. Benefiční výtěžek 9 263 Kč byl poukázán na konto nadačního fondu.

V roce 2004 pro hipoterapii pracovali spolehlivě čtyři speciálně cvičení koně (valach haflinga Martin, valach českého teplokrevníka Roder, klisny českého teplokrevníka Hakona a Kontesa).

Od ledna do prosince 2004 se uskutečnilo celkem 182 lekcí hipoterapie, kterých se zúčastnilo 168 pacientů s celkovou účastí 766. V drtivé většině se jednalo o pacienty hospitalizované v léčebně.

Od února začali docházet 1x týdně na hipoterapii také ambulantní klienti (děti s kombinovanými vadami v doprovodu rodičů ). Stalo se tak na základě spolupráce s SPC Havlíčkův Brod a některými ambulantními neurology.

Hipoterapeutické centrum Pirueta v Psychiatrické léčebně Havl.Brod je i jako v minulých letech součástí primariátu č.6 pod vedením prim.MUDr.Markéty Zemanové. Pirueta je také členem České hiporehabilitační společnosti.

V roce 2004 nadační fond poskytl na hipoterapii tyto finanční částky:

 • 40 000 Kč - nákup kočáru-bryčky do zápřahu pro jednoho koně
 • 5 100 Kč – nákup jezdecké výstroje (dvě jezdecké zimní bundy)

V roce 2004 získal nadační fond pro hipoterapii tyto dary od sponzorů:

 • Pila Golčův Jeníkov – piliny pro celoroční provoz stáje
 • Chládek-Tintěra, s.r.o. – drenáž venkovní jízdárny
 • Dvořák, stavby pozemních komunikací – 20m3 písku v celkové hodnotě 6 000 Kč
 • PROSS, reklamní společnost, s.r.o. – výšivky s logem hipoterapie na pracovní oděvy hipoterapeutek, razidlo Jezdeckého klubu Pirueta, razidlo Nadačního fondu
 • Východočeská energetika, a.s. – seno pro provoz stáje
 • Zahradnictví Křesťan Havl.Brod – postřik na trávu a plevel
 • Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. – plakáty na propagaci benefice
 • Daniel Koráb – umělecké návrhy na razidlo Nadačního fondu a Jezdeckého klubu Pirueta
 • Eli Lilly ČR, s.r.o. – občerstvení pro příležitost benefice

V roce 2004 získal nadační fond tyto sponzorské dary ve formě finanční částky:

 • Zentiva CZ, s.r.o. – 20 000 Kč
 • ECF, Elektrocentrum Fabrik, s.r.o. – 15 000 Kč
 • Mgr.Radim Horsinka – 12 000 Kč
 • Sanofi-Synthelabo, s.r.o. – 10 000 Kč
 • Eli Lilly ČR, s.r.o. – 8 000 Kč
 • Pfizer, spol.s.r.o. - 7 000 Kč
 • Lundbeck ČR, s.r.o. – 5 000 Kč
 • Kooperativa, pojišťovna, a.s. – 5 000 Kč
 • Jansenn-Cilag, s.r.o. – 5 000 Kč
 • Astra Zeneca ČR – 3 000 Kč
 • Novartis, s.r.o. – 3 000 Kč
 • Organon, s.r.o. – 3 000 Kč
 • Puškařství Hepner Lubomír – 2 000 Kč
 • Psychologická laboratoř, PhDr.Eva Holendová – 2 000 Kč

Děkujeme velmi všem sponzorům za hmatatelnou pomoc v našem snažení. Zvláště pak děkujeme těm sponzorům, se kterými udržujeme partnerství již několikátým rokem. Ceníme si, že svou „radost dávat“ zaměřují právě na podporu hipoterapie. Věříme, že náš nadační fond je dostatečným garantem korektního a smysluplného využití poskytnutých financí a darů. Stejně tak věříme, že profesionálně prováděná hipoterapie bude pro vedení Psychiatrické léčebny i nadále zajímavou a prestižní součástí kvalitní komplexní psychiatrické péče.

Děkuji celému hipoterapeutickému týmu za osobitou a tvořivou práci pro hipoterapii v Psychiatrické léčebně Havl.Brod. Dík patří i všem ostatním zaměstnancům PL H.Brod a také dobrovolníkům z řad členů JK Pirueta, kteří se podílí na provozu a rozvoji hipoterapie v léčebně.

MUDr.Andrea Mašková
za Nadační fond pro hipoterapii
v Psychiatrické léčebně Havlíčkův Brod

Zhodnocení roku 2005

Stalo se tradicí, že hipoterapie Pirueta v Psychiatrické léčebně Havlíčkův Brod je neustále se rozvíjejícím pracovištěm. Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, která hipoterapii provozuje, může být oprávněně pyšná na toto ve svém oboru špičkové pracoviště. K jeho rozkvětu se snaží úspěšně přispívat také Nadační fond pro hipoterapii se svými věrnými sponzory.

Počátkem roku 2005 byla Krajským soudem v Hradci Králové potvrzena ve svých funkcích znovuzvolená tříčlenná správní rada a revizor Nadačního fondu. V následujícím tříletém funkčním období bude správní rada i revizor pracovat ve stejném složení jako v období minulém. Právní náležitosti spojené s existencí Nadačního fondu vyřizuje bezplatně Mgr.Kateřina Beranová ze soukromé advokátní kanceláře ve Vysokém Mýtě.

Nadační fond ve spolupráci s hlavním technikem PL H.Brod ing.Pavlem Zemanem se v tomto roce začal zabývat svým v pořadí již třetím projektem, který se týká vybudování kryté jízdárny pro hipoterapii. Vzhledem ke klimatickým podmínkám (déšť, blátivý terén, sníh, zmrzlý terén apod. po významnou část roku) je krytá jízdárna nepostradatelnou součástí hipoterapeutického centra. Možnost využívání kryté jízdárny umožní celoroční kontinuální provádění hipoterapie pro naše psychiatrické pacienty a tím se významně zvýší efektivita naší rehabilitační psychiatrické péče. Nejedná se samozřejmě o novostavbu ale o přebudování jinak nevyužitelného starého objektu náležící Psychiatrické léčebně. Ambicemi Nadačního fondu je shromáždit na svém účtu drtivou většinu potřebných financí, tak aby Psychiatrická léčebna mohla projekt zrealizovat v roce 2007.

V řadách našich čtyř koňských terapeutů došlo ke střídání.

Po dlouhodobé anamnéze kulhání diagnostikoval MVDr.Kucharovič u valacha Rodera závažné dědičně predisponované onemocnění pohybového aparátu nohy zvané podotrochlóza. Toto onemocnění znemožňuje koni prakticky veškerou jezdeckou zátěž. V červenci byl Roder odprodán na koňský důchod na pastviny v severních Čechách.

Klisna Kontesa se v terapiích neosvědčila ani po pečlivé hipologické přípravě. Pro narůstající nespolehlivost v boxe při terapii s pacienty byla nakonec v červnu prodána do sportovní stáje, kde má pro svůj temperament a dobrou přiježděnost kvalitní výsledky při práci s jedním jezdcem. Potvrdilo se to, co už víme, že terapeutická práce není vhodná pro každého koně.

V květnu se podařilo navázat velmi užitečnou a přínosnou spolupráci s Centrem pro přípravu koní pro hipoterapii CPK Chrpa (www.cpkchrpa.cz), které sídlí v Rokytně Sezemicích, a které vede ing.Tomáš Ditrt. Toto ojedinělé sdružení na vlastní náklady pořizuje a připravuje koně vhodné pro práci v hipoterapii a poté je bezplatně pronajímá do hipoterapeutických středisek. Původně pro nás připravovaná klisna Valerie (která se představila i na benefici) se ukázala ve svých 4 letech ještě nezralá pro terapeutickou práci a pokračuje s výchovou v CPK Chrpa.

Od října máme od CPK Chrpa pronajatu klisnu Etoru za symbolickou 1Kč ročně. Etora je 12-ti letá klisna českého teplokrevníka, ryzka, slyší na jméno Terezka a od listopadu se úspěšně zapojila do terapií.

V září zakoupila Psychiatrická léčebna pro hipoterapii 10-ti letou klisnu českomoravského belgika Janu. Jana je ryzka, má zkušenosti se zápřahem a do terapií se spolehlivě zapojila od listopadu.

V roce 2005 pro hipoterapii pracovali spolehlivě nadále jako v letech minulých valach Martin a klisna Hakona. Oba koně lze označit za hipoterapeutické specialisty.

Hipoterapeutický tým pod vedením prim.MUDr.Markéty Zemanové pracoval ve stejném složení jako v loňském roce: Monika Kuchtová (intruktorka psychoterapeutického ježdění), Miroslava Hepnerová (hipoložka), Petra Šindelářová (hipoterapeutka).

Hipoterapeutka a hipoložka Miroslava Hepnerová úspěšně absolvovala kurz pro získání kvalifikace Pracovník v oboru jezdectví handicapovaných. Kurz pořádá Česká hiporehabilitační společnost a je určen pouze pro držitele cvičitelské licence České jezdecké federace (a tím slečna Hepnerová již několik let je).

Od ledna do prosince 2005 proběhlo 245 lekcí hipoterapie, kterých se zúčastnilo 173 pacientů, počet jednotlivých účastí byl 920. Animoterapie (pracovní terapie ve stáji a okolí) se zúčastnilo 18 pacientů při počtu lekcí 335. 7 lekcí týdně je věnováno hospitalizovaným pacientům v PL H.Brod, 2 lekce týdně jsou věnované ambulantním klientům.

Na konci srpna byly otevřeny první internetové stránky hipoterapie Pirueta a Nadačního fondu. Na našich stránkách prezentujeme také naše sponzory. http://hipoterapie.crespo.cz

Od roku 2006 nabídla sponzorské vedení našich internetových stránek reklamní agentura Crespo, která se zaměřuje na reklamní grafiku a multimediální technologie. www.crespo.cz

31.8. proběhl v areálu Psychiatrické léčebny 4.ročník veřejné benefice pro rok 2005 s názvem „Koně a psi patří k lidem“. Bohatý téměř 3 hodinový program přišlo shlédnout okolo 300 návštěvníků. Tradiční ukázky hipoterapie a canisterapie měly velmi pozitivní ohlas. Diváci mohli shlédnout výstavu arteterapie, vystoupení kapely Dostavník, písníčkáře Jakuba Kříže a volného šermířského sdružení Armentum. Tradičně přijela improvizovaná čajovna Kuba-Pařízek Jihlava. Na vysoké úrovni byla také ukázka agility (překážková dráha pro psy) pod vedením paní Fuksové. Pan ing.Tomáš Ditrt prezentoval občanské sdružení CPK Chrpa (centrum přípravy kopí pro hipoterapii) a předvedl dva koně patřící tomuto sdružení (Bert a Valerie). Mediálním partnerem benefice se stalo Zpravodajství z Vysočiny HBin, moderování se ujal pan Milan Pilař, díky kterému proběhla před beneficí také tisková konference a zlepšila se výrazně spolupráce s regionálními médii. Bohužel před beneficí onemocněla paní Marta Kubišová, a tak nemohla přijet, ale přislíbila svou účast na příští rok. Realizačnímu týmu se na poslední chvíli podařilo získat pro podporu letošní benefice paní Kateřinu Duškovou, herečku a moderátorku Receptáře, která byla tak ochotná a přijela do Havlíčkova Brodu i se svou dcerou Kristýnou. Benefici přišel pozdravit také starosta města H.Brod ing.arch.Jaroslav Kruntorád. Benefiční výtěžek 8 730 Kč byl poukázán na konto Nadačního fondu. Všem pořadatelům i účinkujícím patří velký dík.

V prosincovém čísle prestižního celostátního časopisu Jezdectví vyšla dvoustránková reportáž o hipoterapii Pirueta v Psychiatrické léčebně Havlíčkův Brod s názvem „Tam, kde koně léčí lidskou duši“. To bylo opravdu důstojné zakončení roku.

Vážíme si našich věrných regionálních sponzorů a sponzorů z řad farmakoceutických společností. Dárcovství je obrazem vysoké kulturní úrovně těchto firem. Děkujeme všem za podporu v roce 2005.

V roce 2005 nadační fond poskytl na hipoterapii tyto finanční částky:

5 500 Kč - cena kurzu pro pracovníky v oboru jezdectví handicapovaných
9 200 Kč – projektová dokumentace kryté jízdárny pro hipoterapii

V roce 2005 získal nadační fond pro hipoterapii tyto dary od sponzorů:

 • Pila Golčův Jeníkov, s.r.o. – piliny pro celoroční provoz stáje
 • Východočeská energetika, a.s. – seno pro provoz stáje
 • Dvořák, stavby pozemních komunikací, s.r.o. – 20m3 písku pro doplnění venkovní jízdárny
 • Chládek-Tintěra, s.r.o. – studie a orientační rozpočet výstavby kryté jízdárny pro hipoterapii
 • Stavotherm, projekce, s.r.o. – 60% sleva při tvorbě projektové dokumentace pro krytou jízdárnu
 • PROSS, reklamní společnost, s.r.o. – tabule s logem hipoterapie Pirueta
 • Zahradnictví Křesťan Havl.Brod – postřik na trávu a plevel, květinová výzdoba benefice
 • Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. – plakáty na propagaci benefice
 • Bc.Martina Korábová – vedení a tvorba nových internetových stránek hipoterapie Pirueta
 • Eli Lilly ČR, s.r.o. – občerstvení pro příležitost benefice
 • Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, a.s. – občerstvení pro příležitost benefice

V roce 2005 získal nadační fond tyto sponzorské dary ve formě finanční částky:

Regionální sponzoři:

 • Hlavní partner nadačného fondu - ECF, Elektrocentrum Fabrik, s.r.o. – 20 000 Kč
 • Mgr.Radim Horsinka, Ostrava – 12 000 Kč
 • Amylon, a.s. - 5 000 Kč
 • Kooperativa, pojišťovna, a.s. – 5 000 Kč
 • Hartmann-Rico, a.s. – 5 000 Kč
 • Puškařství Hepner Lubomír – 2 000 Kč
 • Psychologická laboratoř, PhDr.Eva Holendová – 2 000 Kč

Farmaceutické firmy:

 • Sanofi-Synthelabo, s.r.o. – 40 000 Kč
 • Eli Lilly ČR, s.r.o. – 20 000 Kč
 • Zentiva CZ, s.r.o. – 15 000 Kč
 • Novartis, s.r.o. – 10 000 Kč
 • Pfizer, spol.s.r.o. - 5 000 Kč
 • Lundbeck ČR, s.r.o. – 5 000 Kč
 • Jansenn-Cilag, s.r.o. – 5 000 Kč
 • Wyeth, s.r.o. - 5 000 Kč
 • Astra Zeneca ČR – 4 000 Kč
 • Organon, s.r.o. – 4 000 Kč
 • Servier, s.r.o. – 1 350 Kč

za Nadační fond pro hipoterapii v Psychiatrické léčebně Havlíčkův Brod
MUDr.Andrea Mašková